lørdag, juni 22, 2024

Ansættelse af forstander på Nørager Friplejehjem

Søren Christensen, der er en af medlemmerne i
arbejdsgruppen bag Nørager Friplejehjem, har
indvilliget i, løbende, at holde avisens læsere opdaterede
med nyheder og information omkring projektet.

Ansættelse af en forstander for Nørager Friplejehjem forventes at være afklaret i denne uge.
Fristen for indgivelse af ansøgning var den 3. april, og Danske Diakonhjems direktør, Emil Tang, kunne lige før påske oplyse, at der ville blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag efter påske, altså i går.
Forventningen er derfor, at friplejehjemmets forstander vil være endelig udpeget i løbet af indeværende uge og dermed forventes at kunne tiltræde den 1. juni.
Ved udpegelsen af den kommende forstander vil der naturligvis blive lagt vægt på ikke blot pågældendes faglige baggrund, men i høj grad også, at vedkommende matcher godt med Danske Diakonhjems værdigrundlag for driften af et friplejehjem.
Her gælder det, at Danske Diakonhjem bygger på et folkekirkeligt værdigrundlag. Det gælder lige fra den måde, hvorpå vi designer en plejebolig til uddannelse af forstandere og personale samt måden, hvorpå vi møder hinanden i hverdagen. Sådan hedder det bl.a. i Danske Diakonhjems værdigrundlag.
”Helt særligt vil vi gerne kendes på den måde, hvorpå vi ser og møder beboeren, og hvor vi gør os umage for at skabe ET HJEM. Et hjem hvor mennesket er i centrum, og hvor der er gode rammer for livskvalitet og fællesskab, hensyn og respekt – også for beboere, der ikke længere kan så meget selv,” siger direktør Emil Tang og fortsætter:
”Det kristne menneskesyn er vores fundament og afsæt. Men Danske Diakonhjem driver ikke mission. Vi ønsker, at også beboere, der har en anden religion end den folkekirkelige – eller ingen har – skal føle sig rummet og velkomne. I Danske Diakonhjem arbejder vi i øvrigt løbende med rummelighed i forhold til beboere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

I det hele taget skal vore medarbejdere yde lydhør omsorg med nærvær og varme – altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.”
Derfor forventer Danske Diakonhjem også, at den kommende forstander for Nørager Friplejehjem med sit menneskelige format vil være i stand til at matche Danske Diakonhjems stærke værdier, og at pågældende prioriterer fagligheden og den menneskelige dimension lige højt.
”Det er helt afgørende for os, at forstanderen og friplejehjemmets øvrige medarbejdere imødekommer det enkelte menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, og at man giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere,” slutter Emil Tang.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler