lørdag, juli 13, 2024

Coronanedlukningens indvirken Hvad sker der i det lokale erhverv og institutioner

Michael Jensen, der er daglig bestyrer af Nørager Autoværksted, ses her foran en lidt speciel bil. En Mercedes/8 fra 1978 Den skal renoveres fuldstændig, en opgave der kommer til at tage lang tid.

Nørager Autoværksted blev etableret i Nørager i starten af 1930’erne.
Dengang lå værkstedet på Vestergade, lige der hvor der i dag er parkeringsplads foran Medborgerhuset Kig-Ind. Evald Christensen overtog værkstedet i 1983 og drev den fra denne adresse de næste 10 år. For at få et mere moderne og tidssvarende værksted, byggede han et nyt autoværksted på Holmsvej i Nørager. Det gamle værksted blev solgt til kommunen, der nedrev det, og opførte parkeringsplads.
Lars Studsgaard overtog i 2018
I 2018 solgte Evald Christensen værkstedet til dets nuværende ejer Lars Studsgaard. Lars Studsgaard deltager ikke i den daglige drift men har overladt den daglige betjening til mekaniker Michael Jensen på 50 år.
”Jeg står for alt den daglige kundekontakt og planlægning af opgaver” fortæller Michael. ”jeg kan godt mærke at der i øjeblikket er lukket ned for Danmark, folk er forsigtige og jeg har en fornemmelse af at de udskyder reparationen af bilen i så lang tid som mulig.
Passer på kunderne og sig selv
Når folk aflevere deres bil til reparation, så sørger jeg for en grundig afspritning inden jeg gør i gang, og ligesådan bagefter, så bliver den gjort rent inden kunden henter den. Det gør jeg for at forhindre at videregive eventuelle virusser.”
Michael Jensen fortæller at der er nok at lave i øjeblikket.

Tømrermester Sebastian Fogh roser Rebild Kommune for at fremskynde dens investeringer. Det skaber tillid bland borgerne at de kan se der sker noget omkring dem.

Tag på Sortebakkeskolen
På Sortebakkeskolen er Tømrermester Fogh i gang med at skifte tag på en del af bygningen. Sebastian Fogh, 35 år, der er indehaver af firmaet fortæller at han ikke kan mærke nogen forskal fra i dag, til før coronanedlukningen. ”Vi har travlt med projekter over hele området fortæller han, vi er i dag 5 ansatte og har ikke planlagt at sende nogle hjem” fortæller han. ”Telefonen ringer som den altid har gjort og vi modtager ordre. Vi tager vores forholdsregler for at passe på coronavirusset. Vi har flyttet de fleste af vores opgaver udenfor, kan vi komme til at skifte et tag i stedet for at stå i et køkken, så gør vi det.” Sebastian Fogh fortæller at flere af svendene har haft udfordringer med hensyn til at få børnepasningen og ”fjernundervisningen” til at passe sammen. ”Et par gange har en svend måtte blive hjemme for at få puslespillet til at gå op” siger han.
Har selv skolesøgende børn
Sebastian har selv skolesøgende børn, på henholdsvis 8 år, 11 år og 13 år. Han mener det fungerer forbavsende godt med fjernundervisningen. ”Min kone, June, arbejder halvtids, så det passer lige med at hun kommer hjem om eftermiddagen, og kan hjælpe dem med deres skolegang.”
Sebastian fortæller at opgaven med taglægning på Sortebakkeskolen, er rykket frem pga. Rebild Kommunes plan med at fremskynde investeringer på anlægs- og driftsområdet. ” Rebild Kommune gør rigtig meget for at holde hjulende i gang, denne opgave med taglægning, skulle oprindelig først have været i gang under sommerferien, men fremskyndelsen af opgaverne har gjort at vi, allerede for en uge siden fik besked på at vi kunne gå i gang med det samme. Det passer også perfekt fordi skolen samtidig er ryddet for elever, så vi behøver ikke spærre hele området af for at passe på dem”
LAMIN møbler
Tømrermester Fogh er også medindehaver af de gamle LAMIN bygninger. Bygninger der i 80’erne og 90’erne husede en af Nøragers største virksomheder, LAMIN møbler. Sammen med firmaet CAMRO har han overtaget disse, og det er meningen at han skal står for vedligeholdelse og renovering er de store bygninger på tæt ved 3.500 m2. ”Vi renoverer alle bygningerne løbende, bl.a. skal vi have skiftet hele taget på den store hal ud i mod Løgstørvej. Det gør vi da der i øjeblikket er problemer med utætheder. Vi lejer lokalerne ud, så det er vigtigt at forholdende er i orden for vores lejere.

Holger Pedersen fra de Konservative er stolt af at Rebild Kommunen så hurtig har kunne omstille sig til digital drift. Men foretrækker dog til hver en tid den fysiske mødeform.

Holger Pedersen er byrådsmedlem i Rebild kommune for de Konservative. Han sidder samtidig i det 7 mands store ØK-udvalg, der under coronakrisen er udpeget til at varetage alle endelige beslutninger.
Holger Pedersen fortæller at alle møder bliver afholdt digitalt uden fysisk samvær.
Digitale møder
”Det føles lidt underligt ikke at kan kigge hinanden i øjnene, og det bliver nok aldrig min kop the. Jeg foretrækker til hver en tid det fysiske møde.” Til gengæld er han stolt af at Rebild Kommune allerede var så digitale, at det ikke krævede nogen stor omvæltning af gå 100% digital. ”Mødeindkaldelser, referater og dokumenter ligger digitalt i på vores computere, og vi kan med et enkelt klik, komme i kontakt med en person eller skaffe flere oplysninger.” Opstår der en uoverensstemmelse eller tvivl, kan ethvert medlem af ØK-udvalget kræve sagen udsat og flyttet til et senere møde.
Rebild kommune fremrykker investeringer
ØK-udvalget godkendte d. 2. april at fremrykke investeringer på anlægs- og driftsområdet. Holger Pedersen fortæller ”Vi har valgt at fremrykke disse investeringer for at understøtte vores håndværkere og entreprenører under coronakrisen. Vi har fremskyndet opgaverne og disse sættes i gang hurtigst mulig.
Det er bl.a. disse tiltag som Sebastian Fogh roser. ”Det sender et signal til befolkningen om at verden ikke er gået helt i stå” udtaler han.

Albert Bjørn har mange jern i ilden. Flere bestillinger på anlægning af græsplæner og bag ham kræver de mange hjorte også opmærksomhed.

Store vindmøller
Imellem Mejlby og Haverslev, ligger Brorstrup. Området er nemmest genkendelig på de 4 store vindmøller, der med deres 148 meter, troner over engområdet.
Med direkte udsyn til dem bor Albert Bjørn. Han er til daglig ansat som chauffør i Dansk Retursystem. Her kører han landsdelen rundt for at tømme flaskeautomater for genbrugsflasker. ”Jeg arbejder i 12 timers vagter, det betyder at jeg har fri hver anden uge, og dermed har tid til at passe mit andet arbejde.” Alberts andet arbejde, er som indehaver af en maskinstatio n for områdets landmænd og private.
Ingen betydning
Coronanedlukninen har dog ikke haft nogen indvirken på denne del af firmaet.
”Lige i øjeblikket har jeg travlt med at anlægge græsplæner. Folk har gået hjemme og er kommet i tanke om haven. Det kan jeg mærke.
Sælger masser af græsplæner
Bare i dag har jeg solgt 2 anlæg” fortæller Albert Bjørn og fortsætter ”Jeg har et helt maskinhus fyldt med maskiner til lige netop de private græsplæner, alt lige fra planering til såning” I maskinhuset stå der også en stor mejetærsker. Albert fortæller at han i høstsæsonen kører næsten døgnet rundt. ”Her holder jeg helt fri fra mit chaufførjob, landmændene har ikke tid til at vente, når der skal høstes, så høster vi. Heldigvis har jeg en god arbejdsgiver der forstår dette.”
Hele det nedlagte landbrug er omkranset af et 2 meter højt hegn. Bag hegne går endnu en af Alberts store interesser, hjorte. Ca. 40 dyr løber omkring på det store område omkring huset. ”De passer ´næsten´ sig selv” smiler han og fortsætter ”vi slagter og sælger kødet men nyder samtidig at kunne kigge ud af vinduet og se dyrene, det er dyrevelfærd og lækkert kød” afslutter han.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler