onsdag, maj 29, 2024

Uddrag fra ØK-møde nødstyre 02-04-2020

Holger Pedersen(C)

Efter indstilling fra TMU har ØK-nødstyre godkendt indstilling om at fremrykke investeringer på anlægs- og driftsområdet. Det sker for at understøtte håndværkere og entreprenører m.m. under og efter coronakrisen. Altså hjælp med at holde beskæftigelse og omsætning i gang, ikke mindst lokalt. Planlagte aktiviteter for 13 mio. kr. fremskyndes og igangsættes hurtigst muligt. Det drejer sig blandt andet om manglende autoværn, vejstriber, byggemodning i Porsborgparken, nedrivning af 5 ejendomme, renovering af broer og bygværk og slidlagsarbejder m.m. Igangsætning af erhvervsbyggemodningsprojekter i Støvring og Haverslev. Herudover har ØK indstillet at tilføre ekstra 2 mio. kr. til vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed. Beslutningen skal efterfølgende godkendes i TMU.
Ligeledes har ØK besluttet at fremrykke vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger for ca. 22 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om udvendig bygningsrenoveringer så som tagrenovering på tandplejen i Nørager og facaderenovering på Skørping skole. Der igangsættes energibesparende tiltag, med installation af LED belysning og styring på Børnehaven Skovtrolden, Sortebakkeskolen, Kilden Bælum, Øster Hornum Skole, og Haverslev Skole. Allerede planlagte døgnrytmebelysning på ældrecentrene udsættes til 2021, da håndværkerne ikke kan arbejde her i øjeblikket.
Overordnet finansieres tiltagene som en blanding af allerede budgetsatte midler som frigives, overførsel mellem årene og ekstra tilgang af lånemuligheder, idet folketinget har hævet lånerammen. Der optages energilån som ikke belaster låneramme og anlægsrammen og bevilges rene ekstrabevillinger. Byggemodninger finansieres over konto for køb og salg af jord. Da Rebild Kommune er i stærk udvikling, har investeringsloft og lånerammer været en begrænsning. Når der nu er mulighed for at fremrykke anlæg uden straf fra staten, er der måske nu chance for, at der er plads til flere anlægsaktiviteter i de kommende budgetår.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler