torsdag, juli 18, 2024

Coronanedlukningens indvirken Hvad sker der i de lokale erhverv og institutioner uge 17

De små skoleelever er nu startet i skole igen. Der bliver holdt afstand i klasserne og på legepladsen.

Skolelærerende har arbejdet hårdt på at planlægge den nye dagligdag, der i starten vil præge skolerne. Den første skoledag var præget af information og oplysning til eleverne om, hvordan man bevæger sig på skolen, man holder afstand, vasker hænder og spritter af. Regeringen arbejder i øjeblikket videre på at få landet åbnet op igen. Det skal gøres langsomt og med sikkerheden for øje. De enkelte parter har hver deres dagsorden, og det kan tydelig mærkes at de beslutninger, der træffes, ofte er kompromiser, der laves for at gøre flere parter tilfredse, forhåbentlig under hensyntagen til den reelle situation. I vores lokalområde går livet sin vante gang.
Kommunens
informationsniveue
Informationsniveauet fra Rebild kommune til offentligheden er desværre ikke stort. Bl.a. var nyheden om at kommunens genbrugspladser genåbnede kun at læse på en nyhedsoversigt på en Facebook side. Information om kommunens tiltag i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner og skoler tilfalder kun de forældre der har skolesøgende børn.
Håndværkerne er
ved godt mod
Der er ordre i bøgerne og mange håndværksmestre kan klare, de få frafaldne opgaver, ved afspadsering og ferie. Det ser dog lidt værre ud for detailhandlerne, dem der ikke har opgaver planlagt frem i tiden. Her kan det tydeligt mærkes at folk er påholdende. Tænk derfor lokalt, når du skal bruge penge i tiden. Handel ved slagter, kro, bager osv. De lider under kraftige omsætningstab og læner sig op ad regeringens støttepakker. Tænk globalt, handel lokalt!
Støt de lokale
Når coronakrisen er ovre, vil de være savnet i vores lokalsamfund. De støtter alle op om arrangementer, byfester og andre lokale tiltag, ting der i en almindelig hverdag glæder og gavner. Men det er nu, de har brug for at mærke at der kommer noget retur. Nørager Avis mærker også presset, tekster og annoncer er faldet betydeligt, og udgiften til at trykke og omdele avisen er uændret. Alligevel arbejder vi hårdt på at få avisen ud hver uge.
Nørager Avis støtter hvor den kan
Vores første tanker er at støtte op om vores faste annoncører. Det er dem, der sørger for at der er penge til at producere Nørager Avis og sørger for at den ligger i din postkasse hver uge. Det gør vi b.la. ved at lave denne artikelserie, hvor vi sætter fokus på erhverv og lokale institutioner.

Johannes Bak Rolskov er 28 år og ansat som værkfører på Øgaards værkstedet i Nørager. På billedet er det et knæfald til Sundby Kirke han er i gang med at svejse. Vi har mange spændene specialopgaver inde her i Nørager fortæller han.

Det der før hed Nørager Smede og VVS blev i 2014 overtaget af firmaet Øgaard EL. Dette blev også starten til at Øgaard EL åbnede op for både at tilbyde, ikke bare EL opgaver, men nu også kunne tilbyde at løse opgaver inden for smede, VVS og blikkenslagerfaget. Rikke Øgaard, der udgår halvdelen af ejerkredsen, fortæller at de i firmaet ikke har mærket meget til coronakrisen. ”Vi har stadig masser at lave, enkelte opgaver er blevet udskudt, men de fleste er stadig i ordrebogen.
Sender ikke folk hjem
Det har ikke været nødvendig for os at sende folk hjem, vi klarer det med at afholde ferie i stedet for. De steder vi kommer flere gange, er vi opmærksomme på at benytte den samme reparatør, således der ikke kommer for mange fremmede hos kunderne. Samtidig udleverer vi en lille folder omkring vores corona forbehold til dem”, fortæller Rikke og fortsætter: ”Vi har i dag ca. 60 ansatte. 30 af dem er elektrikere, køle og alarmfolk og 10 af dem er VVS og blikkenslagere. Resten fordeler sig på lærlinge, planlæggere og administration. Vores primære kunder er industri og landbrug. Især hos landmændene er der ikke den store forskel at mærke, markarbejde og drevpasning er ikke berørt af nedlukningen”.
Travlt på værkstedet
På værkstedet i Nørager er det hovedsagelig smede-, blik- og VVS-folkene der arbejder. I den store maskinhal bliver der bukket nedløbsrør og lavet andre specialopgaver. ”Vores kørende VVS-folk kører over hele vores område, de kører som regel ud hjemme fra dem selv og direkte ud til kunderne. Medmindre der er værkstedsopgaver, der skal løses er de i marken hele dagen” afslutter Rikke Øgaard.

Birgit Jensen, der er daglig leder af Kig-Ind benytter de tomme lokaler til at få overstået sommerrengøringen.

Midt i Nørager ligger det lokale kultur- og medborgerhus ”Kig Ind”. Her er lokalerne normalvis udlejet til årets konfirmationer, men i øjeblikket er døren lukket og lokalerne aflåste.
Alt lukket ned
”Vi har måtte lukke alt ned” fortæller Birgit Jensen, ”vi har måtte aflyse ca. 10 konfirmationer og imellem 10 – 15 møder i vores forskellige lokaler”. Tiden bruger Birgit Jensen dog fornuftigt. ”Vi har fået slebet og lakeret gulvet i vores store sal, en opgave der sjældent er tid til. Men gulvmanden ringede selv, og spurgte om det ikke ville være smart at få det gjort nu, hvor lokalerne alligevel er tomme, og det kunne jeg jo kun give ham ret i” fortæller Birgit.
Hovedrengøring
Tiden bliver også brugt til den helt store hovedrengøring. Bl.a. lamperne i den store sal, der hænger 3 – 4 meter oppe i luften bliver sjældent gjort rent, det er der tid til nu. Birgit Jensen fortæller ”Vi har allerede fået nye bookninger af de flyttede konfirmationer, men det er selvfølgelig med et vist forbehold, ingen kan endnu vide, hvordan situationen udvikler sig.”

Jørn Sørensen(tv) og Torben Poulsen ses her foran en stor John Deere traktor, der er til reparation på det store nybyggede værksted i Haverslev.

Nybygget værksted
Et stort nybygget værksted på Industrivejen i Haverslev danner rammen om firmaet Mejlby By Poulsen. Navnet er måske nyt, men bag det står Torben Poulsen, der er en af de tidligere indehavere af Mejlby smede og maskinforretning.
Gammel kendt firma
Smedeforretningen i Mejlby blev startet af Torbens far, Søren Poulsen, i 1951. Siden voksede forretningen sig stor, og især, da de i 1985 overtog forhandlingen af John Deere, gik det stærkt. I 1993 overtog Torben, sammen med sin bror, Preben, forretningen i et generationsskifte. I 2015 solgte de firmaet og nu 5 år efter er Torben Poulsen på plads i det nybyggede værksted i Haverslev.
Landbrugs- og
havemaskiner
”Vi servicerer og reparerer alle typer landbrugs- og havemaskiner” fortæller Torben Poulsen. Firmaet er startet op netop ved årsskiftet, og på værkstedet er der allerede travlt. ”Det er måske ikke helt optimalt at vi starter op, netop som Danmark lukker ned, men vi servicerer en branche, der ikke er ramt.” Torben henviser her til arbejdet med landbruget, et felt, hvor der ikke er den store forskel på om Danmark er lukket ned eller ej. Markerne skal stadig sås og høstes, og dyrene stadigvæk passes. ”Derfor ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden” fortæller Torben. Firmaet har specialiseret sig i alt smede- og maskinarbejde. Både på de helt store landbrugsmaskiner og de små private havetraktorer.
Servicevogn
Det nybyggede værksted er stort, og midt i det hele troner der en stor John Deere traktor, der skal repareres. ”Vi har en fuldt udstyret servicevogn, til reparation af maskiner direkte hos kunderne. Det er altid vigtigt at landmanden kan komme i gang så hurtig som mulig. Dog er det nogle gange nødvendigt at maskinerne må ind til og på værkstedet” afslutter Torben Poulsen.

Edi Elkjær er i gang med at skære igennem en betonvæg hos en lokal virksomhed. ”I ugen her efter påske har vi haft så travlt at jeg nærmest har lagt vandret” fortæller han.

Endnu et gammel
kendt firma
Firmaet blev startet i 1951 af Niels Elkjær, og i 1971 overtaget af Henning Elkjær Rasmussen. I dag er Edi Elkjær på 48 år, der styrere firmaet. Elkjær A/S ligger lidt uden for Mejlby, cirka halvvejs mod Haverslev. Her har det til huse i den karakteristiske 8 kantede bygning, der ligger lidt tilbagetrukket fra vejen.
Elkjær A/S beskæftiger ca. 15 ansatte, og tilbyder alt inden for murer-, kloak- og entreprenørarbejde.
Sender ikke folk hjem
”Vi har rigtigt travlt i øjeblikket, og især i ugen efter påske, har det været helt galt. Jeg var selv nødt til at starte allerede 2. påskedag” fortæller Edi. ”Som det ser ud nu, så får vi ikke behov for at sende folk hjem.
Ingen smittede eller karantæne ramte
Vi har heller ikke været berørt af, at nogle af folkene er blevet smittede eller været i karantæne.”
Nørager Avis’ udsendte var dog også nødt til at møde ham, midt i et job hos en kunde i Nørager. Her var han og en medarbejder, i gang med at skære igennem en stor betonmur, for at gøre adgangsforholdene lettere for den store produktionsvirksomhed. ”Vi mærker ikke meget til coronakrisen endnu”, udtaler Edi Elkjær og fortsætter: ”De fleste af vores opgaver er planlagte et godt stykke tid ud i fremtiden, men jeg kunne frygte, at hvis det fortsætter sådan her, så vil vi kunne mærke det, da ordretilgangen ikke er, hvad den plejer. Jeg har dog masser af opgaver inde, jeg skal give tilbud på”.
Passer på ansatte
og kunder
Edi fortæller også, at for at begrænse smitterisikoen, både hos kunder, men også i blandt de ansatte, bliver de holdt sjakvis og de skal så vidt det er mulig, undgå at møde op på firmaet til f.eks. fællesmorgenmad eller fredagsafslutning. Derudover har Elkjær A/S haft telefonisk kontakt til alle kunder, for at høre om de stadig ønsker besøg.
Lærlinge på
fjernundervisning
På lærlingesiden er Edi selv censor på mureruddannelsen. Her hjælper han med, at bedømmer lærlinge og deres svendestykker. ”Vores egne lærlinge, der er på skole i øjeblikket, studerer hjemmefra via fjernundervisning, så de oplever ikke en forlængelse af deres læretid” afslutter Edi Elkjær.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler