torsdag, april 18, 2024

Nu kommer der en bog om Rørbæk

I denne uge udgiver Rørbæk Idrætsforening en ny bog om Rørbæk by og sogn. Bogen, der har fået titlen ”Rørbæk 2019” er skrevet og illustreret af Søren Christensen, Nørager.

”Glæd dig til at læse bogen: Du vil blive forbavset over alle de kvaliteter, herunder arbejdspladser og aktiviteter, som det er lykkedes Søren Christensen at beskrive i denne enestående bog,” skriver idrætsforeningens formand, Gitte Vrist Bech, bl.a. i sit forord til bogen.
Bogens formål er at give et billede af Rørbæk anno 2019, men med et tilbageblik i de forhold, der har afgørende betydning for byen og egnen af i dag, fortæller Søren Christensen. For ham er det bog nummer 13, som han udgiver i løbet af knap 15 år.
Om baggrunden for sin nye udgivelse skriver Søren Christensen i bogens indledning bl.a.: ”Jeg har beundret den energi og parathed, som frivillige i Rørbæk har udvist deres by gennem årene på en række forskellige områder. Senest har det jo manifesteret sig i, at Rørbæk Idrætsforening med frivillig arbejdskraft har kunnet opføre en multihal, der er indviet i år (2019), ligesom man i 2004 med frivillig arbejdskraft skabte byen en børnehave. Derfor er jeg også glad for, at idrætsforeningen bliver udgiver af denne bog.”
Men forfatteren fortæller også, hvordan han selv startede sin lærervirksomhed i Rørbæk et år, før Sortebakkeskolen åbnede, og hvordan han som formand for socialudvalget i sin tid var med til at skabe ældrecentret Engparken og derefter Rørbæk-Centret, hvor han selv fik sit virke i godt en snes år. ”Derfor har jeg følt en stadig tilknytning til Rørbæk, og dette kombineret med min oplevelse af, hvordan de frivillige gør en utrolig stor indsats for deres by, var udslagsgivende, da jeg valgte at lave en bog om Rørbæk,” fortæller han.
Indholdet i bogen omfatter først en beskrivelse af byens institutioner og foreninger, hvorefter der følger et afsnit om byens og egnens virksomheder. Bogen er rigt illustreret med over 160 fotografier, der hovedsageligt er forfatterens egne optagelser. Men bogen indeholder også en stribe flotte luftfotos, der er optaget med drone af Steen Lauritzen fra Nørager Bogtrykkeri, som har stået for bogens tekniske produktion.
Bogen er på 124 sider, og den er udført i samme flotte layout som forfatterens tidligere bøger. Udgivelsen er støttet af Sparekassen Hobro Fonden og Lokalrådet for Rørbæk og Nørager.
Bogen var allerede klar til udgivelse midt i marts, men på grund af ’nedlukningen’ af det danske samfund er det ikke muligt denne gang at markere udgivelsen med et arrangement, hvor bogen præsenteres. I stedet har forfatteren sammen med idrætsforeningens bestyrelse valgt at tilbyde borgerne at kunne købe bogen ved en form for ”salgsbod” i idrætsforeningens multihal fredag i denne uge og igen på mandag i næste uge (se annoncen).
Her vil Søren Christensen og medlemmer af bestyrelsen være til stede for ved hver sit bord at betjene interesserede borgere en efter en, så myndighedernes krav til afstand m.v. overholdes.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler