torsdag, maj 23, 2024

Uddrag fra ØK og Byråd nødstyre 22. april 2020

Rafns Allé 3 i Støvring, som tidligere har været anvendt som bosted, har været på Kommunens salgsliste. Senest har bygningen været anvendt som midlertidig vuggestue. Kommunens ungetilbud, som er et bo-og støttetilbud til unge i alderen 18 til 30 år med nedsat funktionsevne, mangler fra 1. september et nyt sted at være, da nuværende lejemål på Kærvej udløber. Sundhedsudvalget har indstillet, at ejendommen fjernes fra salgslisten og herefter anvendes til hjemsted for ungetilbud. Indstillingen blev godkendt.
Rebild Kommunen har modtaget to købstilbud på Sønderup Skole. ØK finder tilbuddet fra Fonden Boformen Sporet mest interessant. Boformen, som i dag ligger i Arden, har brug for mere plads for at udvide antallet af pladser fra 4 til 6 stk. Boformen henvender sig til mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau og henvender sig til aldersgruppen fra 18 år og opefter. Der skal laves 6 selvstændige lejligheder, og der vil være 13 arbejdspladser ved fuld belægning. Borgmesteren blev bemyndiget til at afslutte handlen.
Kommunen har også modtaget et købstilbud på den tidligere spejderhytte i Sønderup. Tilbuddet var dog så lavt, at ØK besluttede at afsøge mulighed for en bedre salgspris.

Kommunen har modtaget en række tilbud på Nøragerej 15, i Nørager. Ingen af disse levede dog op til forventningerne og der søges en aftale med en ejendomsmægler.

Endelig har kommunen modtaget en række tilbud på Nøragervej 15, Nørager. Igen levede ingen af tilbuddene op til forventningerne, og der søges aftale med en ejendomsmægler for at sælge til en bedre pris. De nærmere detaljer for salgspunkterne kan læses i ØK referat fra 22. april 2020.
Regnskab 2019 er afsluttet og viser et underskud på 26,7 mio. kr. på drift. Der var budgetteret til nul, så der tæres kraftigt på kassebeholdningen. Det er nødvendigt at stramme op ved næste budget, således at der er et råderum til uforudsete omkostninger. På anlæg er der 78,8 mil. Kr. som ikke er forbrugt. Det svarer til de forrige år. Det er penge som er bevilget til anlæg, men endnu ikke forbrugt, hvorfor pengene overføres til 2020. Under drift overføres mere-og mindre forbrug efter gældende regler, dog således at opsparede midler kun kan anvendes, hvis der i 2019 er indgået bindende aftaler, som kræver anvendelse af midlerne. Det præciseres at budget 2020 skal overholdes. Læs det samlede regnskab 2019 på hjemmesiden under ØK punkt 116.
Budgetprocedure 2021-2024 er fastlagt, og hovedlinjerne er som de foregående år. Der er opsat mål for anlæg, kassebeholdning, låneoptagelse m.m. Løn og priser fremskrives og der indregnes en reduktion på 0,5 % på alle konti. Vi håber, at det bliver muligt at afholde budgettemamøde 25. juni. og budgetseminar 17. august. Førstebehandling af budget 17. september, afsluttende budgetforhandlinger 30. september og 2. behandling 8. oktober.
Sundhedsudvalget har diskuteret finansieringsformer for fælleshus ved det nye sundhedshus i Støvring. Udvalget havde opstillet 3 modeller. Et flertal på 6 besluttede, at finansieringen skal ske via ejendomsleasing igennem Kommunekredit. Driftsudgifterne indregnes i budget, og der laves en aftale på 25 år. A ønskede en traditionel finansiering.
Haverslevhallen har søgt kommunal garanti for et energilån på 125.000 kr. til LED-belysning, og i Skørpinghallen igangsættes renovering af gulve til 235.000 kr. Begge projekter blev godkendt.
Det er allerede tidligere besluttet, at nedlægge Nørager Ældrecenter når Nørager Friplejehjem er i drift. For at planlægge fremtidig anvendelse af centeret indstilles det, at nedlægge alle pleje- og ældreboliger ved Centeret, og at der arbejdes med et salg af bygningerne. Det pointeres, at borgere som bor i ældreboligerne på Kjeldsensvej og Spurvevænget kan blive boende, men at de som alternativ vil blive tilbudt at flytte til anden almen bolig. Økonomien ved nedlæggelse afhænger af et provenu ved eventuelt salg, men der er kommunegaranterede lån, som skal indfries når anvendelsen ændres. Det forventes ikke at salget alene kan indfri lånene. Vedtaget med 6 stemmer mod 1. A stemte imod og ønskede et klart overblik over den samlede økonomi.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler