lørdag, juni 22, 2024

Lokal borger bliver leder af friplejehjemmet

Susan Lundgren Hansen er her fotograferet foran Nørager Friplejehjem, som hun får ansvaret for at igangsætte og drive.

Danske Diakonhjem har netop offentliggjort, at det er en lokal borger, der skal være leder af det nye friplejehjem i Nørager.

Blandt de indkomne ansøgninger har man nemlig valgt den 44-årige Susan Lundgren Hansen, der bor i lokalmiljøet og har kommet på det kommunale plejehjem gennem hele sin barndom. Hun tiltræder den 1. juni og skal i perioden frem til friplejehjemmets åbning i november bl.a. stå for ansættelse af sit personale.
Susan Lundgren Hansen er oprindelig uddannet som socialrådgiver og diakon. Herudover er hun i gang med en diplomuddannelse i offentlig ledelse, samt yderligere en uddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling. Hun har bl.a. arbejdet i kriminalforsorgen, og hun har haft et job som tilsynsførende med plejefamilier og botilbud. For tiden er hun ansat som funktionsleder på et botilbud indenfor det højtspecialiserede område i Region Midtjylland.

Arbejdet med friplejehjemmet skrider godt frem. På dette dronefoto får man nu et indtryk af de indre gårdrum, som giver nogle gode udemiljøer for beboerne.

”Allerede da jeg så, at friplejehjemmet skulle bygges, blev jeg glad på byens vegne og tænkte, at jobbet som forstanderinde ville være et drømmejob for mig. Jeg har tidligere afsøgt muligheden for at etablere en diakonal institution i byen, da jeg gerne vil arbejde med udsatte borgere og gøre en positiv forskel i lokalsamfundet. Men i stedet førte livet mig ad andre veje, indtil nu, og jeg føler mig utroligt privilegeret over den tillid der vises mig, ved at jeg må stå i spidsen for det nye friplejehjem.”
Det er usædvanligt, at en socialrådgiver bliver leder af et friplejehjem og Susan Lundgren Hansen er den første socialrådgiver i organisationen Danske Diakonhjem. Herudover fortæller Susan Lundgren Hansen, at hendes vigtigste værdi er ”næstekærlighed”, som hun forsøger at lade være styrende for sine handlinger både privat og i arbejdslivet. ”Det er en mærkesag for mig, at borgerens ønsker og selvbestemmelse er i fokus, uanset hvor svært borgeren har ved at agere i eget liv. Som professionelle kan vi let komme til at tage over på borgerens liv, særligt hvis borgeren har svære kognitive svækkelser og det skal vi i størst muligt omfang undgå. Jeg vil gerne skabe et friplejehjem med respekt for borgeren og dennes personlige integritet – med fokus på at skabe et hjem frem for en institution” fortæller Susan Lundgren Hansen.
At denne kvalifikation tæller stærkt for Danske Diakonhjem, har direktør Emil Tang i Danske Diakonhjem gjort opmærksom flere gange, bl.a. ved borgermødet i Nørager i sin tid og senest her i avisen for nogle uger siden, hvor han bl.a. sagde:
”Helt særligt vil vi gerne kendes på den måde, hvorpå vi ser og møder beboeren, og hvor vi gør os umage for at skabe ET HJEM. Et hjem hvor mennesket er i centrum, og hvor der er gode rammer for livskvalitet og fællesskab, hensyn og respekt – også for beboere, der ikke længere kan så meget selv. I det hele taget skal vore medarbejdere yde lydhør omsorg med nærvær og varme – altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.”
Derfor forventer Danske Diakonhjem også, at den kommende forstander for Nørager Friplejehjem med sit menneskelige format vil være i stand til at matche Danske Diakonhjems stærke værdier, og at pågældende prioriterer fagligheden og den menneskelige dimension lige højt.
Det er helt afgørende for os, at forstanderen og friplejehjemmets øvrige medarbejdere imødekommer det enkelte menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, og at man giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere,” slutter Emil Tang.
”Min vision med friplejehjemmet er forankret i lokalsamfundet, og jeg håber, at der vil blive en bred opbakning fra lokalbefolkningen, som netop har vist en stor interesse omkring dette friplejehjem. Jeg vil arbejde for, at det bliver et levende sted med attraktive aktiviteter for borgere og pårørende” slutter Susan Lundgren Hansen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler