søndag, juni 16, 2024

Bypark i Nørager midtby

 

 

Der gøres nu et nyt forsøg på at få omdannet det areal, der blev ledigt efter nedrivningen af den tidligere manufakturforretning i Nørager, til et rekreativt område.
Forslaget går ud på, at der skabes en egentlig bypark, som byens borgere tager ansvaret for at etablere og vedligeholde.
Byrådet har tidligere behandlet et forslag om at sælge arealet. Konservative og Venstre foreslog i stedet at lave parkering med grønne områder, med det blev nedstemt af et flertal. Formentligt har flertallet syntes, at kommunen allerede har ofret store summer på nedrivningen, og at man derfor ikke var parate til yderligere kommunale investeringer i området.
På initiativ fra Johnni Kristensen er der nu etableret en arbejdsgruppe, som foruden ham selv består af Søren Christensen og Sussi Lem. Gruppen vil foreslå kommunen, at grunden i stedet tilskødes Nørager Borger- og Håndværkerforening mod, at byen selv fremskaffer de nødvendige midler til projektets gennemførelse samt påtager sig det fremtidige ejerskab og dermed vedligeholdelsen af byparken.
”Nu er chancen der for at skabe et grønt område midt i byen på et sted, hvor der ellers er tæt bebygget, og den chance bør vi ikke lade gå os forbi,” siger Johnni Kristensen, og han bakkes op af borgerforeningens formand, Sussi Lem, der oplyser, at foreningen er klar til at engagere sig i projektet.
Det har glædet mange mennesker, at den tidligere forfaldne bygning nu er fjernet, og derfor føler arbejdsgruppen sig overbevist om, at mange mennesker gerne vil bidrage økonomisk til, at man nu får skabt et åndehul her midt i byen.
Arbejdsgruppen vil derfor prøve at gøre byparken til et folkeligt projekt, så man på den måde kan kvittere for, at kommunen med nedrivningen af den tidligere bygning allerede har taget det første og meget vigtigere skridt i en oprydning i området. ”Så nu må vi som borgere på banen,” mener gruppen.
Det er ikke nyt, at der i Nørager er mange mennesker, som påtager sig frivillige opgaver, der er med til at gøre Nørager til en spændende og levende by. Således har borgerforeningen f.eks. allerede gode erfaringer med, at frivillige har påtaget sig ansvaret for at stå for renholdelse m.v. af offentlige områder i byen.
Arbejdsgruppen har derfor allerede ladet udarbejde et konkret forslag til, hvordan parken kan tage sig ud (se skitsen). Med det projekt vil man nu henvende sig til Rebild kommune med et tilbud om, at man lokalt vil forsøge at skabe den folkepark, som der med kommunens nedrivning af den nedslidte bygning nu er gjort plads til.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler