søndag, april 21, 2024

Lokalhistoriske fotos Billeder og historier fra de lokalhistoriske arkiver

Hornemans gravsten

Kr. Kristiansen, Ravnkilde og Th. Johansen, Årestrup, fortæller
Godsejeren red en dag i skoven, og
hans hest gik da over en stor sten.
Den lå i Årestrup Sogn, ca, 300 m fra Charlottenlund-Vintøndevejen. Den lå på sin flade side og stak kun ½ m op over jorden. Det var netop på den tid da han var ved at gøre hovedvejen i skoven i stand, og da han havde fået et par arbejdere til at grave fra den, kunne han se at det var en stor sten, og han bestemte så at den skulle sprænges og slås til skærver til vejen. Den dag havde man ikke ret meget sprængstof til rådighed, så skuddet havde ingen virkning på den store sten. Så den fik lov at blive liggende. Gennem flere år yndede Horneman at hvile sig på stenen, når han spadserede i skoven. Da han blev syg, besluttede han at bruge den som gravsten. Han døde 5. juni 1939, og den 15. august blev hans urne under overværelse af 125 – 150 mennesker gravsat i et cementstøbt kammer i en høj, der ligger inden for Kildehus-ledet. Pastor Davidsen, Årestrup, indviede højen, hvori der tidligere var begravet hunde og heste. Men så skulle stenen jo flyttes. Falck fra Åleborg anslog vægten til 17 tons og ønskede ikke opgaven, som gik til et entreprenørfirma sammesteds. Ved hjælp af heste fra savværketog bjælker og ruller blev den flyttet på 20 dage, og sidste i september gik en stenhugger i gang. Godsejeren havde ikke ønsket nogen dekorationer, kun den enkle inskription, bestående af navn og årstal.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler