tirsdag, april 23, 2024

Flygtningeforeningen i Nørager står igen i år bag tre udflugter Desuden arrangeres en spise-sammen aften

Flygtningeforeningen vil i løbet af året arrangere endnu en såkaldt spise sammen aften i lighed med den i 2019, da foreningen bl.a. fik overrakt 25.000 kr. fra Jutlander Fonden.

Trods coronakrisen har Foreningen for integration af flygtninge i Nørager allerede planlagt en række arrangementer i år.

Ud over en såkaldt spise sammen aften i Nørager vil foreningen arrangere tre udflugter til Djurs Sommerland, til Den gamle By og Bazar Vest i Aarhus samt til Zoologisk Have i Aalborg.
Rejsemålene er udvalgt på baggrund af erfaringerne fra i fjor, da der var busture til Faarup Sommerland, Aalborg Zoo samt til Hobro Mini Zoo i Hvornum og Verdenskortet i Klejtrup. Det oplyste formanden, Ellen Christine Vestergaard på foreningens generalforsamling, der havde samlet 11 medlemmer på formandens bopæl. Mødet var flyttet hertil fra medborgerhuset Kig Ind på grund af coronakrisen.
“Vi siger tak for de mange dejlige ting, vi bliver tilbudt til vore flygtninge bl.a. tøj, fodtøj, legetøj, køkkenting og møbler. Efterhånden er vi kommet i den situation, at vi må sige nej tak til noget af det, dels fordi der ikke bor så mange flygtninge her som tidligere, dels fordi de nu har fået ting nok til deres hjem.
Det er således glædeligt, at vi igen i år har måttet sige farvel til nogle flygtninge, der er flyttet efter deres arbejde. Men hvor er det svært at tage afsked med dem, for de er ligesom blevet en del af vor hverdag. En enkelt kvindelig flygtning flyttede til Aarhus i affekt over racisme her på egnen, men vi har efterfølgende været hos hende med tøj og legetøj. I forbindelse med racisme har vi et godt forhold til politiet, der sidste sommer holdt et møde med flygtningene i Kig Ind.
Ud over udflugterne havde vi i fjor stor succes med en spise sammen aften i Sognehuset, hvor der var lige mange flygtninge og lokale beboere. Vi deltog også i byfesten, hvor vi i et telt i anlægget uddelte smagsprøver på flygtningenes mad. Det er altid en succes, og hvis vi ikke kommer, mangler der noget ved festen, siger byfestkomiteen. Desuden har VedligeHOLDET i Nørager ønsket af få flygtninge med på holdet til holde byen ren,” tilføjede Ellen Christine Vestergaard.
Foreningens kasserer, Finn Christensen, gennemgik regnskabet for det forløbne år. Af de 52.626 kr. i driftsudgifter tegner udflugterne sig for de 34.076 kr. Budgettet for indeværende år er noget mindre end tidligere, da der ikke holdes byfest i Nørager i år. Medlemstallet er faldet fra 270 til 209, fordi en hel del flygtninge er flyttet fra egnen. De fastboende medlemmer er fastholdt.
Af hensyn til flygtningenes private økonomi fastsattes kontingentet uændret til 25 kr. årligt. Det er dog tilladt at give et beløb som gave til foreningen, ligesom ikke-lokale beboere kan være med som støttemedlemmer. Men de kommunale medlemstilskud ydes kun til lokale beboere.
Til bestyrelsen genvalgtes både formanden og kassereren. Til en ledig bestyrelsespost nyvalgtes en af de unge flygtninge, Salomé Kifuame Kalonda, Gl. Nørager. Som revisor nyvalgtes Kristen Stagstrup, Nørager, i stedet for Ejvind Lassen, Stenild, der ikke ønsker at fortsætte.
Foreningen har modtaget en tak fra Nørager Gymnastikforening for et godt samarbejde angående flygtningebørn. Kommunen har dækket deres kontingent, og en række foreninger har sponseret gymnastiktøj. Arrangementet fortsætter i næste sæson i samarbejde med DGI for integration og socialt arbejde.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler