søndag, maj 19, 2024

Nu kan du se Sortebakkeskolen fra vejen

Udsigten til Sortebakkeskolen i Nørager ser noget anderledes ud end den plejer.

Området imellem parkeringspladsen og ud til Løgstørvej har hidtil været dækket af 25 store lindetræer. Det har forhindret et ordentligt udsyn for bilister og cyklister. Lindetræerne blev plantet samtidig med skolens byggeri der startede i 1960 og var afsluttet i 1962.
Om morgenen er skolens indkørsel et virvar af busser, forældre i bil, gående og cyklende skoleelever. De store lindetræer har indtil for nyligt gjort det ekstra svært at overskue forholdende.
I Pinsen blev hele stykket med de 25 lindetræer fældet og jorden ryddet så den nu fremstår helt bar. Her bliver i løbet af sommeren sået græs og desværre ikke som mange måtte ønske, en tiltrængt udvidelse af parkeringspladsen foran skolen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler