lørdag, juli 13, 2024

Venstre har valgt deres borgmesterkandidat

38 årige Jeppe Ugilt satster på at få borgmesterposten i 2021

Det kom ikke uventet, da Jeppe Ugilt i sidste uge blev valgt som Venstres borgmesterkandidat til det kommende kommunevalg i 2021.

Dels var han indstillet til posten af sin bestyrelse, dels var han en af topscorerne ved sidste valg med 1038 personlige stemmer.
Hertil kommer, at Jeppe Ugilt i den nuværende valgperiode er formand for Venstres byrådsgruppe, hvor han har markeret sig med både visioner og en evne til at samarbejde, både inden for sin egen gruppe og i forhold til de øvrige byrådsgrupper.
Jeppe Ugilt er 38 år og har været medlem af byrådet siden januar 2014, hvor han blev valgt for den daværende Oplandsliste. Den forlod han imidlertid efter få dage og har i februar 2017 tilsluttet sig Venstre. Med Jeppe Ugilt som borgmester, vil det samtidig betyde, at en ny generation overtager styret, idet han er langt yngre end den nuværende radikale borgmester og Socialdemokraterne nye borgmesterkandidat.
Jeppe Ugilt har markeret sig som en politiker, der ikke blot ønsker udvikling i Støvring, men også i de øvrige dele af Rebild kommune. For Nøragers vedkommende har det betydet enormt. Jeppe Ugilt var således en af de politiker, der kæmpede bravt for, at den kommunale administration skulle fordeles på Støvring, Terndrup og Nørager.
Og da en kreds af medarbejdere på det daværende rådhus i Nørager opfordrede byrådet til ikke at fastholde en administration i Nørager, kom Jeppe Ugilt i byrådssalen med den markante udtalelse: ”Jeg er valgt af borgerne og ikke af medarbejderne. Selvfølgelig skal medarbejderne have gode forhold, men det får de også med den løsning, som vi foreslår.”
Jeppe Ugilt var også med til at forhindre, at Nørager Plejehjem blev nedlagt, da der for nogle år siden var en forslag til behandling om at overdrage bygningerne til anden funktion. Og da kommunen så fortsatte med at arbejde for en nedlæggelse af plejehjemmet i Nørager, var Jeppe Ugilt en af de tre personer, der skabte grundlaget for, at Nørager i stedet får et helt nyt friplejehjem med 40 lejligheder.
Resultatet heraf ses tydeligt i byen, hvor det nye friplejehjem om få måneder er klar til at blive taget i brug. Det er oven i købet det største samlede byggeri, der nogen sinde er gennemført i Nørager, og så gennemføres byggeriet til 58 mio. kr. uden, at det koster kommunen en eneste krone i investering.
Endelig er Jeppe Ugilt en af de fem initiativtagere til og ejere af Nørager Sundhedshus, hvoraf sidste etape netop er afsluttet.
Ved siden af sit kommunale engagement og de store ildsjæleprojekter i Nørager driver Jeppe Ugilt sammen med sin familie den meget store multivirksomhed på Volstrup med landbrug, minkavl, dambrug, fiskepark, golfcenter og rullegræsproduktion.
Jeppe Ugilt lægger derfor ikke skjul på, at opfordringen til at blive borgmesterkandidat har givet anledning til mange overvejelser. ”Men jeg er sammen med min familie nået frem til, at jeg godt kan påtage mig rollen som borgmester og stadig være ejer af Volstrup. Det kræver naturligvis lidt tilpasning, og det har vi lagt en overordnet plan for,” oplyser han.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler