mandag, april 15, 2024

Coronaen viser nye veje i Rebild Kommune

Business Rebild og RebildPorten har som så mange andre været nødt til at nytænke mødeformer under corona-pandemien.

Erfaringerne med online-kurser – webinarer – for detailerhvervet og turismeerhvervet er så gode, at de virtuelle møder vil fortsætte.
Business Rebild og RebildPorten organiserer to netværk, hvor deltagerne deler erfaringer og får faglige input. Sædvanligvis har turismenetværket og detailnetværket holdt møder hver for sig, men et fælles møde var så stor en succes, at det var oplagt også at lave et fælles kursus om at sætte strøm på forretningen. På grund af coronaen og vanskelighed med fysiske møder blev kurset med kort varsel henlagt til nettet.
Kurset bestod af webinarer af en times varighed tre tirsdage i træk. Det første webinar handlede om at starte egen webshop, webinar nummer to drejede sig om søgeoptimering på nettet, og på det sidste webinar var emnet, hvordan man bruger Facebook kommercielt.
Den digitale metode virker
Der deltog mellem 12 og 14 virksomheder på hvert webinar. Møderne startede kl. 9, var færdige før butikkerne åbnede, så deltagerne kunne rejse sig fra skærmen og fortsætte direkte med de daglige opgaver. Denne effektivitet er ikke den eneste fordel. En møderække, hvor man ses med korte mellemrum, er også med til at skabe indbyrdes fortrolighed, som er den bedste baggrund for at give faglig sparring. En tredje fordel er, at webinarerne blev optaget. Derved kan deltagerne bagefter aflytte passager, som de gerne vil høre igen, og netværksmedlemmer, som ikke har været med til webinaret, kan også få gavn af kurset.
Online frihed gav stor tilfredshed
Tilbagemeldingerne efter webinarerne har været positive. For rigtig mange er det en stor frihed, at det enkelte webinar er kort, ligger før åbningstid, og at man ikke skal bruge tid på transport.
Ejer af Rebildcentret Niels Moes kvitterer for god og effektiv undervisning og tilføjer:
– Super, at vi efterfølgende fik tilsendt kursusindlæggene. Jeg har sendt dem videre til mine medarbejdere, så de også kan få gavn af dem. Ved lejlighed vil jeg selv også genopfriske dem. Fint med flere af disse webkurser.
Gode redskaber på det rette tidspunkt
Erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg noterer den positive respons fra de deltagende virksomheder. Hun vurderer, at turist- og detailnetværkene netop under coronaen – i en situation med indskrænket bevægelsesfrihed – havde brug for værktøjer, der kan løfte hjemmesider og sociale platforme.
– Webinarerne har inspireret til nytænkning og tilpasning i den situation, vi befandt os i. De bliver helt sikkert ikke de sidste af slagsen, slutter Jane Bejlegaard Lindberg.
Fakta
Detailnetværket i Rebild Kommune drives til dagligt af Business Rebild – et netværk som arbejder på tværs af bygrænser og brancher, og som har et overordnede formål: at styrke, udvikle og sikre vækst for detailaktører i hele kommunen.
På samme måde har RebildPorten siden 2018 indbudt til et lokalt turismesamarbejde i et bredt netværk, hvor der udover turistvirksomheder også er repræsentanter for frivillige organisationer. Turismenetværkets formål er at styrke gode relationer blandt turismeaktører og frivillige i området. er velkomne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler