torsdag, maj 23, 2024

Nyt om Nørager Friplejehjem

På billedet er forstander Susan Hansen fotograferet sammen med medlemmer af friplejehjemmets oprindelige initiativgruppe. Det er fra venstre Johnni Kristensen, Jeppe Ugilt Hansen, Susan Lundgren Hansen og Søren Christensen. Billedet er optaget ved det møde, som forstanderen omtaler i sin indledning til dagens information.
Søren Christensen, der er en af medlemmerne i
arbejdsgruppen bag Nørager Friplejehjem, har
indvilliget i, løbende, at holde avisens læsere opdaterede
med nyheder og information omkring projektet.

Kære interesserede omkring friplejehjemmet.
”Hvor er det dejligt at se den store og positive interesse, der er for friplejehjemmet. Overalt møder jeg mennesker, som gerne vil vide, hvordan det går med byggeriet, hvornår forskellige faggrupper vil blive rekrutteret osv. Jeg har allerede modtaget over 30 uopfordrede ansøgninger til forskellige stillinger på friplejehjemmet. Denne opbakning er uvurderlig for at få friplejehjemmet gjort til et dejligt sted at bo.
Lige inden jeg gik på ferie, mødtes jeg med Søren Christensen, Johnny Kristensen og Jeppe Ugilt Hansen fra initiativgruppen bag friplejehjemmet, hvor vi drøftede forskellige idéer i forhold til friplejehjemmet.
Vi aftalte bl.a., at vi holder et borgermøde i efteråret, hvor jeg og Danske Diakonhjem kan fortælle om status i forhold til friplejehjemmet, og hvor de, som ønsker at lave noget frivilligt arbejde for friplejehjemmet, kan organisere sig.”
Sådan indleder friplejehjemmets forstander, Susan Lundgren Hansen en orientering, som hun har udarbejdet til Nørager Avis, og som vi gengiver i det følgende:
Om optagelse på friplejehjemmet
”I de seneste uger har jeg blandt andet været i kontakt med borgere, som gerne ville vide mere om friplejehjemmet med henblik på eventuel indflytning. Det er så givende at høre menneskers historier, tanker og ønsker om bl.a. aktiviteter og et mere socialt liv på friplejehjemmet. Men også den forståelige tvivl og de svære følelser ved at skulle flytte fra sit hjem gennem mange år, med alle de minder og den identitet, der ligger heri.
Jeg får også mange henvendelser fra pårørende, som har spørgsmål om friplejehjemmet, eller som ønsker rådgivning i forhold til valg af fremtidig bolig.
Som status er lige nu, er der allerede konkret interesse for halvdelen af de 40 boliger. Så har du spørgsmål i forhold til bolig på friplejehjemmet, så ring endelig. Jeg kommer rigtigt gerne på besøg hos dig, som ønsker eller overvejer en bolig.
Om at blive medarbejder på friplejehjemmet
”I de sidste par uger har jeg endvidere brugt rigtigt meget tid på at gennemlæse ansøgninger til stillingen som køkkenleder samt gennemføre ansættelsessamtaler. Der er indgået 45 ansøgninger, som stort set alle er højt kvalificeret til stillingen.
Jeg forventer også at slå stillingerne i plejen op snarest.
Jeg forventer ikke umiddelbart at slå pedel og rengøringsstilling op. Der kan også være andre stillinger, som ikke slås op, fordi jeg har fået tilstrækkeligt med ansøgninger uopfordret.
Generelle tanker om friplejehjemmet
”Generelt gør jeg mig mange tanker om, hvordan vi kan lave det bedst mulige hjem. Hvordan laver vi en god introduktion? Hvordan laver vi den bedst mulige indflytning? Hvordan arbejder vi med vores værdier og holder fast i, at dette først og fremmest er et HJEM, og dernæst en arbejdsplads?
Blandt andet overvejer jeg helt konkret følgende, som skal understøtte en god kultur:
• Vi (personalet) går ikke rundt med private mobiltelefoner.
• Vi går heller ikke med uniform.
• Der er plads til kæledyr.
• Der er plads til, at børn kan komme på besøg, både borgeres og personalets.
• Vi spiser sammen, spiser det samme mad, og alle er med i en kostordning.
• Vi drøfter jævnligt, hvordan vi omgås hinanden og dilemmaer i hverdagen.
• Ingen regler, som der ikke er behov for.
… Det var blot tanker og overvejelser. Måske bliver jeg klogere og tingene bliver anderledes, når jeg får medarbejdere i huset, som ser nuancer, som jeg ikke ser.

Henriette Rikke Schou Jensen er pr. 10. august ansat som souschef.

Ansættelse af sygeplejerske
”Til sidst har jeg den store glæde at præsentere vores kommende afdelingssygeplejerske og souschef, som er: Henriette Rikke Schou Jensen. Henriette er 39 år gammel og uddannet sygeplejerske i 2006. Hun er en særdeles erfaren sygeplejerske som efterfølgende har taget en diplomuddannelse som klinisk vejleder.
Siden 2013 har Henriette arbejdet som centersygeplejerske på Solvang i Aars. Ud over at Henriette er et klogt og varmt menneske, er jeg sikker på, at hun både vil have det faglige overblik og de menneskelige kvaliteter, som fordres i jobbet. Henriette starter d. 10. august.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler