onsdag, maj 29, 2024

Socialdemokratiet i Himmerland gjorde status

Her ses fra venstre, André Ellegaard Jensen, Vibeke Hvidsten og Flemming Møller Mortensen.

Mandag den 24. august afholdt S i Himmerlandkredsen sit årlige repræsentantskabsmøde i 3F Midtfjords lokaler i Aars.

Det var oprindeligt planlagt til april måned, men pga. Corona-situationen var det blevet udsat til nu.
Folketingsvalgkampen 2019 fyldte en naturlig stor del af kredsformand André Ellegaard Jensens beretning. Efter en af de længste folketingsvalgkampe i mange år kunne der konstateres en fremgang til S, også i Himmerlandkredsen, hvor kredsens folketingsmedlem, Flemming Møller Mortensen, ligeledes blev genvalgt, og senere udpeget til partiets gruppeformand. Der var en stor tak til alle som havde taget del i valgkampen. ”Vi skulle gøre det SAMMEN, og vi gjorde det SAMMEN,” udtalte kredsformanden.
Beretningens politiske del havde fokus på regeringens udspil og gennemførte tiltag, indenfor bl.a. Sundhed, Beskæftigelse, Klima og Miljø, og ikke mindst håndteringen af Corona-situationen. ”Regeringens tiltag, udspil og, ikke mindst, gode håndtering af Corona-situationen, er med til at tegne vejen for denne regering, som gerne skulle sidde i mange år,” tilføjer kredsformanden.
Kredsformand André Ellegaard Jensen, Nørager, blev i øvrigt genvalgt på repræsentantskabet, sammen med uddannelsessekretær Vibeke Hvidsten, Hvalpsund. Flemming Møller Mortensen fik genvalg som kredsens folketingskandidat.
Under den politiske orientering orienterede regionsrådsmedlem Mogens Ove Madsen, Aars bl.a. om ændringer i lægevagten, mangel på praktiserende læger, akutområdet og responstiderne. MF Flemming Møller Mortensen orienterede om coronahåndteringen, hjælpepakkerne, klimatiltag, økonomi, samt regeringens udspil til politireform og tilbagetrækningsreform.
Begge oplæg gav anledning til en god debat, som afslutning på aftenens møde.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler