torsdag, juni 13, 2024

Genbrugsbutikken i Nørager søger flere frivillige

Som det ses af billedet, så kan genbrugsbutikken byde på et rigt udvalg af varer.

Som det fremgik af annonce her i avisen i sidste uge, så har Kirkens Korshærs Genbrugsbutik i Nørager oplevet at få indleveret mange gode ting, så butikken bugner nu af varer.

Det giver også travlhed for de frivillige hjælpere, og derfor opfordrer man nu til, at flere melder sig.. ”Dels har vi haft enkelte, som har måttet stoppe på grund af sygdom, og dels har vi som nævnt fået masser af brugte ting ind i butikken, så vi kunne godt bruge enkelte flere til at hjælpe,” fortæller genbrugsbutikkens formand, Grethe Christensen.
Genbrugsbutikkens medarbejdere er alle frivillige og ulønnede, da ideen i arbejdet er, at man er med til at skaffe penge til Kirkens Korshærs arbejde for de svage i samfundet. Men til gengæld byder butikken på meget andet for dens hjælpere.
Man vil blive en del af et godt fællesskab. Og der er mange varierede opgaver at tage sig til. Hver dag kommer der masser af genbrugsvarer ind i butikken. De skal først sorteres og prissættes, og derefter skal de placeres i butikken.
Der er også opgaver med at hente og bringe møbler m.v., herunder f.eks. også at tømme dødsboer. Og så er der naturligvis betjeningen af kunder, som der hver dag kommer mange af. Så her er der også masser af muligheder for at møde andre mennesker.
Genbrugsbutikken blev startet i 2001 i de lokaler, som tilhørte den tidligere manufakturforretning, men i 2014 flyttede genbrugsbutikken til de lokaler, som tidligere har rummet byens brugsforening.
Lejemålet i disse lokaler betyder for det første, at man har en stor, flot og attraktiv butik, som besøges af kunder fra et stort område. Men lejemålet betyder også, at man er med til at støtte de lokale foreninger, idet den husleje, der betales til brugsforeningen, er med til at sikre, at brugsforeningen har et årligt overskud, som kommer byens foreninger til gode.
”Selvom genbrugsbutikken dagligt modtager mange ting, der kan sælges som genbrugsvarer, så er det ærgerligt, at vi stadig kan opleve, at nogle folk aflevere fine brugte ting på lossepladsen i stedet for at lade dem komme til genbrug. Det er spild af ressourcer,” slutter Grethe Christensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler