tirsdag, april 23, 2024

Ung læge får mulighed for ny lægepraksis i Suldrup

På et ekstraordinært møde i regionens Praksisplanudvalg er der netop opnået enighed om, at en 32-årig læge kan få lov at flytte et såkaldt ydernummer, der giver lægen tilladelse til at drive lægepraksis i Suldrup.

Der er nu en lægepraksis på vej til Suldrup. Det står klart efter, at regionens Praksisplanudvalg mandag har behandlet en sag ekstraordinært.
– Det er sjældent, at vi behandler sager som disse ekstraordinært, men i den konkrete sag gav det rigtig god mening, for der er ikke grund til at vente med at få afklaret om en ung, nyuddannet læge kan få lov at etablere en praksis, der hvor hun altid har drømt om det. Så jeg er meget glad for, at vi i udvalget blev enige, siger formand for Praksisplanudvalget, Lis Mancini (S).
Det er Praksisplanudvalget, som behandler sager, hvor alment praktiserende læger ønsker at flytte en lægepraksis fra ét område til et andet. Udvalget består af bl.a. regionrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer og praktiserende læger.
I den pågældende sag ønskede den unge læge at etablere en lægepraksis i Suldrup. Lægen havde imidlertid søgt om, og fået tilladelse til, at drive en lægepraksis i et andet område, som ikke inkluderede Suldrup.
Men et enigt udvalg besluttede altså at give tilladelsen ud fra en helhedsbetragtning af blandt andet Suldrups placering i forhold til øvrige omkringliggende lægepraksis. Det glæder selvsagt den 32-årige læge, Camilla Kjær Amelung.
– Jeg har i mange år haft et stort ønske om at etablere en lokal lægepraksis i Suldrup. Derfor er jeg glad for, at det nu kan lykkes. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og det glæder mig, at det kommer de lokale i området til gavn, siger Camilla Amelung.
I udvalget forsøger medlemmerne altid at tænke lægedækningen i Region Nordjylland ind i en større sammenhæng. Det sker for at undgå, at for mange læger etablerer praksis ét geografisk sted, mens der så kan mangle læger et andet sted.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler