torsdag, april 18, 2024

Venstres medlemmer blev grundigt orienteret

Jeppe Ugilt Hansen

Venstres årlige medlemsmøde, hvor Rebild kommunes budget for det kommende år bliver debatteret, var i år henlagt til Rebildhus.

Mange medlemmer fra hele Rebild kommune havde i disse Corona tider taget imod invitationen til at høre Venstres 9 byrådsmedlemmer orientere om ”Rigets” tilstand.
Spidskandidat Jeppe Ugilt Hansen lagde ud med at glædes over de 30 mio. kr. som Rebild modtager ekstra efter den nye udligningsreform, men udtrykte også skuffelse over at servicerammen ikke tilsvarende er blevet hævet. ” Vi har pengene men må ikke bruge dem” fulgt at et stort suk af Jeppe.
Efter gennemgangen af de enkelte udvalgsmedlemmer var indtrykket ellers at der er rigeligt med økonomiske udfordringer i Rebild kommune. Arbejdsløsheden stiger en smule, der fødes mange børn i kommunen, øget efterspørgsel af vuggestue- og børnehavepladser. Måske skal der allerede i marts tages beslutning om etablering af endnu en børneinstitution oplyste Jesper Greth. Udvidelser af skolerne, et stigende antal ældre som kræver kommunal hjælp på flere niveauer.
På kulturområdet har mange lokalområder ideer til nye aktiviteter, såvel bygningsmæssigt som et øget aktivitetsudbud. Indenfor teknik og miljøområdet er byggeaktiviteten stor, mange udstykningssager er under behandling. Positivt at der er udstykninger i næsten alle vores oplandsbyer. Coronakrisen har resulteret i øgede investeringer på vejnettet og kommunale bygninger.
Summa summarum. Vi skal ikke forvente væsentlig øgning af driftsbudgettet, hvorimod anlægsbudgettet øges en del. Det var Venstres byrådsgruppes vurdering. Nu forestår de politiske forhandlinger. Vi venter alle spændt på resultatet.
Jeppe Ugilt Hansen orienterede om det kommende arbejde frem til KV 21 og kunne oplyse at der er indgået teknisk valgforbund med Det konservative folkeparti og man var enige om at den kommende borgmester skal være borgerlig. Jeppe opfordrede medlemmerne til at finde kandidater som vil arbejde for dette mål samt frivillige til det store arbejde som venter.
Regionrådsmedlem Anny Winther sluttede aftenen med en orientering om bl. a. lægevagtordningen, forløbet med at skaffe en ny praktiserende læge til Suldrup og udviklingen i byggeriet at det nye Aalborg sygehus.
Mange tilfredse Venstremedlemmer forlod Rebildhus og ser med optimisme frem til valgene i 2021.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler