søndag, juni 16, 2024

Årets høst i hus uden mange brande

Selvom vejret var meget tørt under årets høst, kom høsten i hus uden et højt antal brande, viser en ny opgørelse.

Selvom vejret var meget tørt under årets høst, kom høsten i hus uden et højt antal brande, viser en ny opgørelse.
Efter rekordmange høstbrande i 2018 var antallet af brande væsentligt lavere i 2019, og samme tendens ses i år.
Status på høsten 2020 set er, at den forløb, som den skulle med et godt brandberedskab og uden et højt antal brande.
Forsikringsselskabet TopDanmark fortæller at der under årets høst haar været ca. 50 brande i mejetærskere og pressere. Samtidig har der været registreret 13 markbrande. De fleste af markbrandene er opstået i forbindelse med brand i en mejetærsker eller en presser.
”Sommeren har været svingende, men i perioden, hvor der skulle høstes, var vejret generelt meget tørt. Derfor har det været glædeligt at se, at landmændene også i år har haft styr på deres beredskab og bl.a. medbringer vand i marken, ” siger Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling.
”Vi oplever et stort fokus på løbende at tjekke maskiner, få dem smurt og blæst rene på trods af en travl høst. Den indsats skal de virkelig have stor anerkendelse for. Desværre er det ikke altid nok, men det mindsker risikoen for brand betydeligt, og det store arbejde med forebyggelse kan vi se i det samlede skadetal”, siger. Gunnel Anderson.
Punktsikring begrænser skader efter brand
Igen i år har punktsikring – der er et automatisk brandslukningsanlæg – begrænset brande i flere maskiner.
”De fleste brande starter omkring motoren, og med et automatisk brandslukningsanlæg, som udløses ved den første flamme, kan skaden på maskinen begrænses markant”, siger Gunnel Anderson.
I 7 ud af de mejetærskere, der været brand i under årets høst, var installeret punktsikring. Det har medvirket til at begrænse skaderne, så man efter midlertidig reparation har kunnet fortsætte med høsten.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler