onsdag, juni 19, 2024

LÆSERBREV: Nu er det Rebild Kommunes tur

Nu gælder det budget 2021 og om kort tid skal vi forholde os til det serviceniveau som skal gælde i Rebild Kommune de kommende år og som med de seneste års besparelser er blevet beskåret kraftigt.
Der skal en bedre økonomi tilføres serviceområdet for at løfte velfærden i vores kommune, til gavn for vores børn, for vores udsatte unge og ældre borgere. I flere år er ”grønthøsteren” ukritisk kørt gennem alle områder og serviceniveauet har nu nået et kritisk lavt niveau. Det er helt nødvendigt at udvide den økonomiske ramme for de enkelte områder og tilføre flere midler for at øge velfærden og sikre trygheden for borgerne.
Rebild Kommune er blandt de kommuner i landet med de mindste serviceudgifter målt pr. indbygger. Betydeligt lavere end sammenlignelige kommuner, landsgennemsnittet og regionen. Samtidig tales der i blå blok om en sænkning af kommuneskatten og det med en nuværende skatteprocent som i forvejen er en af de laveste i Nordjylland. Det håber vi selvfølgelig ikke bliver til virkelighed, da det blot vil øge uligheden og sætte økonomien under yderligere pres de kommende år.
Med et af landets laveste udgiftsniveauer målt pr. indbygger er det svært at holde fast i bare et rimeligt serviceniveau og mange borgere i kommunen kan på deres egen situation mærke at der virkeligt er behov for forbedringer. De sammenlignelige kommuner har ændret kurven, hvorimod kurven for Rebild Kommune er på vej i den gale retning.
Derfor må det nu være Rebild Kommunes tur til at få vendt kurven og tilført den nødvendige økonomi til at forbedre serviceområdet. Det er blevet tid for at køre ”grønthøsteren” i garagen, udfordre servicerammen og selvfølgelig holde skatten i ro. Det er nu vi skal sænke ambitionsniveauet for udvikling og vækst, for at tage hånd om velfærden således alle får en mulighed for at være med i fællesskabet.

På vegne af
Socialdemokratiet i
Rebild Kommune
Poul Erik Nørnberg
Byrådsmedlem

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler