lørdag, juli 13, 2024

UGEN DER GIK: Uddrag fra byrådsmøde 17. september 2020

Holger Pedersen

Førstebehandling af budget 2021 – 2024 blev behandlet uden den store debat, idet alle faktorer endnu ikke er kendt. Kommunens økonomi er styret af en driftsramme og en anlægsramme, som staten udskriver. Vi er presset af driftsrammen, hvor det vil være nødvendigt at finde besparelser på ca. 8 mio. kr. som tallene ser ud nu. Der er budgetteret med driftsudgifter på 2.188 mio. kr. og driftsindtægter på 385 mio. kr. På anlæg har vi besluttet at øge vores aktiviteter, således at vi udfylder rammen på 105 mio. kr. Der er søgt maksimal låneoptagelse, og vi fik bevilget 8 mio.kr. hvilket er 12 mio. kr. mindre end forventet. Der er søgt om tilskud til skattenedsættelse på op til 0,2 %, som endnu ikke er udmeldt fra staten. Tilskuddet fra staten er 90% det første år. Budgettet oversendes til 2. behandling den 8. oktober. Inden da vil der være budgetdag den 29. september, hvor alle partierne forhandler frem mod et budget, som et flertal kan støtte.
Forvaltningen har fremsat et forslag om ændringer af retten til at bygge og udvide private boliger i de håndværkerområder, hvor det indtil nu har været tilladt med bolig i forbindelse med erhverv. Forslaget har været sendt i høring, og mange erhvervsdrivende har gjort indsigelse. Efter debat blev forslaget forkastet med 15 stemmer imod (C, DF, V og Allan Busk). A og B stemte for.
Et kommuneplantillæg for solenergiplanlægning har været sendt i høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og tillægget som beskriver retningslinjer for placering og behandling af større solenergianlæg fremadrettet blev vedtaget.
Allan Busk og Lars Hørsman har stillet forslag om at Rebild Kommune afvikler samarbejdet med Danske Bank, begrundet i flere uheldige sager. Det er kun ca. 4 mdr. siden aftalen med DB blev fornyet. Tidligere har bankforretningerne været i udbud og DB var bedste bud dengang. Det er tidligere oplyst, at det vil koste imellem en og to mio. kr. at skifte i direkte omkostninger og forbrugt arbejdstid. Det blev også resoneret, at de fleste banker har haft uheldige sager. Der var stemning for nyt udbud, når nuværende aftale udløber. En afstemning om at fastholde gældende aftale med DB blev godkendt med 17 stemmer. Imod stemte SF, DF og Allan Busk. Ole Frederiksen og Per Vilsbøll undlod at stemme.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler