lørdag, juli 13, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Nyt fra Sortebakkeskolen
Sortebakkeskolens bestyrelse har holdt sit andet måde i skoleåret, som dog denne gang blev holdt virtuelt; på grund af corona valgte man at holde mødet på den digitale platform Google Meet. Mødet forløb vel, selv om det er anderledes kun at kunne se hinanden på en computerskræm.
Først kunne bestyrelsen byde velkommen til repræsentanter fra elevrådet, der ikke havde nået at konstituere sig til det første møde i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen var glade for at sige velkommen til elevrådet. Elevrådet kunne orientere om, at de allerede havde været i kontakt med de øvrige elevråd i kommunen med henblik på at øge kendskabet og sammenholdet på tværs af kommunens skoler.
Bestyrelsen blev også orienteret om, at man desværre havde været nødt til at aflyse niende-klassernes studietur til Berlin. Det var naturligvis med stor ærgrelse fra både elever, lærere, ledelse og forældre, men samtidig med forståelse af, at det desværre må være sådan i den corona-tid, som vi lever i.
Imidlertid har corona-situationen også kastet andre konsekvenser af sig; som en del af regeringens krisepakke er der frigivet midler til offentligt byggeri og renovering, og derfor kan man flere steder på Sortebakkeskolen betragte flittige hænder, der lægger nyt tag, renoverer toiletter og gymnastiksal samt udfører belægningsarbejde.
På dagsordenen var også et punkt om såkaldt e-sport, og skolens vedtagne politik har hidtil været at følge Medierådets anbefalinger på området. Imidlertid kan vi se, at flere andre skoler ser stort på disse anbefaleringer, hvilket blev drøftet. Der blev ikke truffet beslutning om at ændre politikken på området.
Fra Sortebakkeskolen har der længe været et ønske om, at taksterne til specialskoletilbud blev revideret. Det er nu sket med hjælp fra bl.a. Kommunernes Landsforening, og bestyrelsen formulerede et høringssvar, som bakkede op bag denne analyses konklusioner.
Sidst var der mulighed for at skrive et høringssvar til budgetforhandlingerne for Rebild Kommune. Et sådant blev også formuleret, og der blev udtrykt ønske om at kommunalbestyrelsen finder midler, så Sortebakkeskolen fortsat kan levere et rigtig godt skoletilbud.

På bestyrelsens vegne
Kim Hornbech

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler