lørdag, juli 13, 2024

Farvel til grønthøsteren!

Morten Lem

Socialdemokraterne i Rebild Kommune er meget tilfredse med budgetforliget, der netop er indgået.

”Vi har fået fjernet den grønthøster, der hvert år har skåret i den kommunale service. Stort set samtlige høringssvar fra borgere og kommunale medarbejdere har beskrevet hvordan servicen er skåret ind til benet – og forvaltningens nøgletal med sammenligninger har bekræftet, at Rebild Kommune har et lavt serviceniveau.”, siger gruppeformand Peter Hansen. ”Vi har nu fået et budget, der peger i en anden retning. De automatiske serviceforringelser ophører. En ny start, hvor vi kan gå til fremtidige budgetforhandlinger med et mere troværdigt grundlag for at forbedre den kommunale service. Derfor kan vi også godt leve med en mindre skattelettelse, hvor staten finansierer en stor del af de første 5 år”.
Samtidig indeholder budgetforliget væsentlige serviceforbedringer – især for kommunens børn. Specialundervisningen på skolerne, tildelingen til skoler og dagtilbud og sundhedsplejen får et løft – og der afsættes penge til byggeri af børnehave og vuggestue i Nørager, Suldrup og Støvring.
På trafiksikkerhedsområdet indeholder budgetforliget også væsentlige forbedringer. ”Vi har været meget bekymret over udbygningen af Høje Støvring området uden at trafiksikkerheden kom på plads. Nu får vi forbedret trafiksikkerheden med svingbaner på Hobrovej og der bliver sat skub i processen for at få bygget Ny Nibevej, som leder trafikken uden om, så Støvring Syd ikke hugges i stykker af farlige, trafikerede veje.”, siger viceborgmester Morten Lem. Samtidig planlægges der nu også cykelsti til Gravlev.
På kulturområdet er vi især glad for at der blev fundet de nødvendige midler til kulturmagasinet Derudad og til realiseringen af det nye Frivillighedscenter.
På sundhedsområdet undgik vi besparelser på den borgernære hjælp til de ældre – rengøring, aktivitetscentre, klippekort til hjemmepleje – som der var truet med. Ud over sundhedsplejen, blev der tilført penge til demens- og kroniker-indsats.
Afskaffelsen af grønthøster-besparelserne vil også på sundheds- og ældreområdet være utroligt vigtige for at Rebild Kommune har en ordentlig velfærd – og er et rimeligt sted at være medarbejder.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler