torsdag, juni 13, 2024

Særlige erindringsrum stilles op ved b.la. ældrecentret i Nørager

I efteråret 2020 styrker Nordjyllands Historiske Museum sin formidling udenfor museets normale rammer og flytter helt tæt på borgerne med et særligt erindringsrum, som stilles op ved forskellige ældrecentre i Mariagerfjord og Rebild kommuner.

Formålet med erindringsrummet er at vække positive minder fra ældre borgeres barndom og ungdom med fokus på familieliv og fællesskab, og dermed fungere som en kontrast til den corona-aktuelle situation, hvor afstandtagen, isolation og ensomhed præger mange ældres hverdag. Tanken er, at ældre borgere besøger erindringsrummet sammen med yngre familiemedlemmer og dermed får en snak om de gode gamle dage.
Erindringsrummet tager afsæt i 75-året for Danmarks befrielse i 1945, og det berør hverdagslivet under besættelsen med fortællinger om musik, sang, rationering, og hvordan man fx eksperimenterede med nye madretter som ”måge stegt som gylden løve”. Det vil også være muligt at lytte til besættelsestidens musik og se en række genstande som eksempelvis besættelsestidens pengesedler, rationeringsmærker, den kendte Rich’s kaffeerstatning, kongesangbogen, legetøj med mere.
For at mindske coronasmitte er erindringsrummet berøringsfrit og forbeholdt de ældre borgere, ligesom der er håndsprit til gængeligt samt begrænsning for hvor mange, der kan være i rummet på samme tid.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler