lørdag, juli 20, 2024

Venstre tilfredse med budgetforlig i Rebild

I Venstre er der tilfredshed med, at det lykkedes at få lavet et solidt og ansvarligt budgetforlig med både plads til gode anlægsinvesteringer, ekstra midler til kernevelfærdsområderne og en skattenedsættelse.

”Fra Venstres side var udgangspunktet, at vi både kunne prioritere kernevelfærd, og samtidig benytte den mulighed staten havde givet os for at nedsætte skatten, uden at det går ud over velfærden. Skattenedsættelsen lader samlet set 50 mio. kroner blive i borgernes lommer over de næste fem år, og samtidig kommer det ”kun” til at koste kommunen 15 mio. over de samme 5 år grundet det tilskud, staten har givet til formålet. Det kalder vi en god økonomisk handel for borgerne i Rebild Kommune – ikke mindst taget i betragtning af, at vi pga. den statslige serviceramme ikke bare må bruge flere penge på velfærd” siger Jeppe Ugilt, gruppeformand for Venstre.
På driften er der fundet ekstra penge til specialpædagogiske indsatser allerede fra 2021, mens der fra 2022 og fremad er afsat pæne millionbeløb til skoler og dagtilbud. Der er også afsat godt 2 mio. til sundhedsområdet fra 2022. Nævneværdigt er det også, at råderumsbesparelsen – også omtalt som grønthøsteren – udfases over de næste fire år.På anlægssiden har Venstre igen i år presset på for at hæve anlægsrammen, da det er nødvendigt grundet den positiv vækst, der sker specielt i Støvring, men også mange andre steder i kommunen.
”Vi er glade for, at der har været opbakning til at hæve anlægsbudgettet mest muligt. Det har bl.a. givet mulighed for, at midlerne til Ny Nibevej nu er fuldt afsat i de næste fire år. Samtidig er der nu afsat 15 mio. til en ny børnehave i Nørager allerede næste år, og der er også sat penge af til endnu en ny børnehave i Støvring, samt renovering af børnehave i Suldrup,” fortæller Jeppe Ugilt.
Af mange andre gode ting på anlægsoversigten kan også nævnes Blenstrups spændende planer om ”Vores Hus”, som har fundet vej til budgettet med over 4 mio. kroner. Der er også sat penge af til trafiksikkerhed i Guldbæk, uden at det går ud over den samlede pulje til trafiksikkerhed.
Bag budgettet står 21 ud af 25 byrådsmedlemmer, og det vækker stor glæde hos Venstres gruppeformand.
”Det er altid et godt og stærkt signal til både borgere og kommunens personale, at der er bred opbakning bag budgettet. Det er byrådets fire største partier, der står bag budgettet, og jeg vil gerne takke kollegaerne for et godt og konstruktivt samarbejde,” slutter Jeppe Ugilt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler