søndag, juni 16, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Sortebakkeskolens bestyrelse har haft sæsonens tredje bestyrelsesmøde, som nok en gang delvist stod i Coronaens tegn.
Dog blev mødet afholdt med fysisk fremmøde; enkelte medlemmer af skolebestyrelsen var dog i karantæne, og de måtte derfor deltage via Microsoft Teams.
Skolebestyrelsesmødet begyndte med den sædvanlige redegørelse for dels økonomien, dels orientering om øvrige nyt fra skolen. Det sidste handlede igen om coronaens indvirkning på skoledagen, som heldigvis bliver mindre. Den gennemgående oplevelse er, at Sortebakkeskolens elever er rigtig dygtige til at efterkomme reglerne om håndvask og afspritning. Eneste aber dabei i den henseende er, at man måske skal øge opmærksomheden på, hvor brugte mundbind ender henne. Der vil blive taget initiativer for at modvirke, at mundbind bliver tabt.
Endvidere var der orientering om skolens valgfag, som efter den nye valgfagsbekendtgørelse, er blevet reduceret. Sortebakkeskolens elever skal nu til eksamen i et praksisfag efter ottende klasse; fx madkundskab. Det er derfor kun disse fag, der udbydes i ottende klasse. I niende klasse har eleverne stadig mulighed for at vælge mellem en række fag, fx mediefag eller såkaldt e-Sport. I forbindelse med e-Sport blev det i øvrigt besluttet af følge Medierådets anbefalinger om ikke at tilbyde spil, som de ikke anbefaler.
Som det sidste punkt på dagsordenen var en række af Sortebakkeskolens politiker til revision. Først blev antimobbestrategien gennemgået. Antimobbestrategien er en beskrivelse af, hvordan Sortebakkeskolen definerer mobning samt hvilke tiltag skolen iværksætter for at modvirke mobning i bred forstand. Antimobbestrategien blev fundet tidssvarende og dækkende.
Dernæst blev mobilpolitiken revideret. Mobiltelefoner er en del af hverdagen på en hvilken som helst skole – på godt og ondt, og derfor er der på Sortebakkeskolen formuleret en mobilpolitik, som skal hjælpe de unge mennesker med at styre telefonerne. Også denne politik blev fundet tidssvarende og dækkende.
Sidst blev skolens politik for Blå Mandag revideret. Ganske vist har konfirmationerne i år været helt uden for nummer på grund af corona, men forhåbentligt bliver det mere normalt næste år. Sortebakkeskolens elever kommer fra en lang række kirker, og politikken er et forsøg på at samle fejringen af konfirmationer mest muligt. Politiken blev fundet tidssvarende og dækkende.

På bestyrelsens vegne
Kim Hornbech

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler