onsdag, maj 29, 2024

Skole og museum sammen om at sende børn på fisketur

-Jeg har fanget et træ!
Fisk blev der ikke fanget, da 6. A fra Sortebakkeskolen fredag var på fisketur til Stationsdammen i Nørager.

Humøret fejlede dog intet, og de unge lystfiskere blev da også forsikrede om, at det ikke skyldtes deres indsats, at der ikke lige blev fanget nogle fisk, men derimod det kolde vejr. Fisketuren havde nu også det primære formål at få afprøvet det nye ’Fiskestarterkit’, som skolen sammen med skoletjenesten på Boldrup Museum har fået bevilliget fra en statslig Covid19 akutpulje.
Skolen har sammen med Boldrup Museums naturvejleder, Gert Rubæk, indkøbt to cykeltrailere pakket med to komplette klassesæt fiskegrej, som skoler i Rebild og Mariagerfjord kommuner kan låne kvit og frit.
Fisketure som populær undervisning
Tidligere på året blev alle landets skoleelever smidt ud af klasselokalerne og ud i naturen. Det gav skolerne nogle nye udfordringer, men også gode muligheder for at gøre massive erfaringer med udeskoleaktiviteter. I den forbindelse blev der lavet forskellige puljer, bl.a. nævnte akutpulje, som skolerne kunne søge for at tilgodese disse aktiviteter.
– I foråret var der mange klasser her på Sortebakkeskolen, der var på fisketur med museets naturvejleder i nærområdet. Vi kunne se, eleverne elskede disse fisketure, og samtidig blev der skabt rammer for masser af god læring i forskellige faglige sammenhænge. Da der så opstod en mulighed for at opkvalificere området via akutpuljen, skyndte vi os at forfatte en ansøgning, som altså nu har betydet, at mange flere klasser – og ikke bare på Sortebakkeskolen – kan benytte sig af tilbuddet, siger viceskoleleder på Sortebakkeskolen, Lotte Aggerholm Pedersen.
Gratis tilbud til alle skoler i Rebild og Mariagerfjord kommuner
– Alle skoler i Rebild og Mariagerfjord har mulighed for at tage deres elever med på fisketur i nærområdet. Jeg tror ikke, der er en by eller et område, der ikke har en lille sø, et vandhul eller en branddam, der kan bruges som mål for en fisketur. Karusser, guldfisk, karper, skaller, aborrer er fantastiske fisk for skoleelever at fange. Når en elev i 2. klasse hiver en stor guldfisk op af Stationsdammen i Nørager, så kan jubelråbene høres helt op på skolen, fortæller naturvejleder Gert Rubæk, der bl.a. har en fortid som instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Projektet er skruet sådan sammen, at museets skoletjeneste sørger for at opbevare og vedligeholde sættene med fiskegrej. Skoleklasser i Rebild og Mariagerfjord kommuner kan så låne sættene gratis. Fiskegrejet kan benyttes enten sammen med naturvejlederen eller på egen hånd. Vil klasserne bruge grejet på egen hånd i deres eget lokalområde, skal de dog selv sørge for transporten. Naturvejlederen forsikrer om, at fiskegrejet er sammensat på en sådan måde, at alle – også uden forkundskaber – sagtens kan bruge det. Der er også ved at blive lavet tilhørende undervisningsmateriale, som klasserne kan bruge i forskellige fag, ligesom der bliver lavet små instruktionsvideoer.
– Jeg håber, rigtig mange klasser vil benytte sig af muligheden, når vinteren er ovre. Det er en supergod aktivitet for en skoleklasse – både som social aktivitet og som udgangspunkt for faglig læring, slutter en glad naturvejleder, der glæder sig til at give en masse børn mulighed for en god naturoplevelse.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler