lørdag, juli 20, 2024

LÆSERBREV: Første Friplejehjem er nu en realitet i Rebild Kommune

Den 1. November flyttede de første beboere ind på Nørager Friplejehjem, og tirsdagen forinden blev det indviet i sikker “Corona” stil. Friplejehjemmet ligger i skønne omgivelser, hvor rammerne er hyggelige og indbydende.

Det er glædeligt, at borgerne her i Rebild Kommune nu har fået et valg mellem en kommunal og privat plejehjemsplads. Det er helt i tråd med Konservative værdier om en god balance i det private og kommunale “udvalg”.

Vi ønsker ikke, at dette bliver det sidste Friplejehjem her i kommunen, da behovet i den grad er der, for flere plejehjemspladser i Støvring området. Borgerne i Støvring må se pårørende flytte ud af byen for at få sig en plejehjemsplads. Borgere som netop i seniorårerne er flyttet hertil fra oplandet for at bo et mere centralt sted, når transport i egen bil ikke længere er en mulighed og behovet for indkøbsmuligheder skal være tættere på hjemmet eller borgere der har boet i byen, måske hele livet.

Dette understreger endnu engang, at der er behov for flere seniorvenlige boliger, som vi har lavet analyse af, samt behov for flere demensboliger, der kommer med det kommende byggeri “Ådalscenter 2” om godt et års tid. De nye tiltag dækker ikke alle behov, og derfor vil vi i Det Konservative Folkeparti hilse et Friplejehjem varmt velkommen også her i Støvring.

Det kan være med til at sikre nok plejehjemspladser i byen og nærmeste opland, hvor behovet allerede er mærkbart, samt bidrage til et styrket samarbejde mellem det kommunale og private på plejeområdet.

Håbet er at vi hermed løfter området samlet set og ydermere med de kommende renoveringsplaner for de kommunale ældrecentre, som udvalget skal tage stilling til i det nye år. Rebild´s ældrecentre har brug for gode nutidssvarende rammer, der bidrager til en god hverdag, både for vores beboere og medarbejdere.

Med endnu et friplejehjem i Rebild Kommune, kan vi i et godt samarbejde udvikle ældreområdet både i privat og kommunalt regi, hvilket er godt – set med de Konservative værdier.

Holger Pedersen og
Lene Aalestrup
Det Konservative
Folkeparti i Rebild

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler