onsdag, maj 29, 2024

25 nye rækkehuse i Nørager

Nørager vil i indenfor de nærmeste 2-3 år få 25 nye rækkehuse, der specielt henvender sig til seniorer

Det er gartnerne Niels Fruekilde og Jens Christian Fruekilde, der har solgt deres arealer til Salling Ejendomsselskab A/S, som vil opføre og udleje boligerne.

Der bliver tale om tre forskellige boligstørrelser på henholdsvis 86, 99 og 119 kvm. Boligerne er privat finansieret og opføres dermed uafhængig af de kvoter, som gælder for offentlig støttede boliger (almene boliger og andelsboliger).
”Det er Søren Christensen, Nørager, der har formidlet aftalen med ejendomsselskabet,” fortæller gartnerne Niels og Jens Christian Fruekilde samstemmende. ”Vi har flere gange opfordret kommunen til at inddrage vore arealer til byudvikling, da der ikke er nogen særlig fremtid i at drive gartnerier i Danmark. Men hidtil har det været uden resultat. Nu, hvor der er tale om et stort projekt, som kan udfylde hele arealet, vil det forhåbentligt kunne lade sig gøre, og derfor er vi glade for hans initiativ.”
Et tilfældigt møde
Søren Christensen bekræfter, at han i nogen tid har overvejet, hvad der kunne gøres for at få inddraget de to gartnerier i byudviklingen. Nørager Avis har derfor bedt Søren Christensen fortælle om, hvordan ideen til projektet er opstået, og hvordan den har ført til et resultat. Herom fortæller han følgende:
”Tilfældigt stødte jeg på Salling Ejendomsselskab i forbindelse med en familiefest på Salling. De to familiemedlemmer, som vi besøgte, var netop flyttet ind i en ny lækker seniorbolig, der var en del af et nyopført boligprojekt på 18 boliger.
Jeg syntes meget godt om projektet og tog derfor straks kontakt til ejeren af ejendomsselskabet, John Østergaard, som kort efter kom på et besøg i Nørager, hvor jeg sammen med Johnni Kristensen og Jeppe Ugilt gav en rundvisning i byen. Specielt foretog vi en vandring langs det nye friplejehjem, den kommunale administrationsbygning og sundhedscentret samt Spar købmanden, og derfra fortsatte vi langs den nedlagte banelinje til de to gartnerier.
Rundvisningen resulterede i, at John Østergaard sagde ja til at investere i Nørager. For ham spillede det en væsentlig rolle, at der fra det nye boligområde er kort vej til byens dagligvarebutikker, og at byen har udviklet sig med både sundhedshus og kommunal administrationsbygning samt et nyt friplejehjem. Hertil kommer, at afstanden til skole, børnehave og idrætsfaciliteter er meget kort.
Jeg fik derefter lov til at tage kontakt direkte til John Østergaards arkitekt, Søren Yde i Skive, og invitere ham til et møde i Nørager til besigtigelse af områderne. Kort efter kunne John Østergaard præsenterer os for arkitektens skitseforslag til en beliggenhedsplan for 25 rækkehuse.”
Forhandlinger gav
hurtigt resultat
Herefter gik forhandlingerne om køb af gartnerierne i gang. I første omgang var tanken, at Salling Ejendomsselskab kun skulle erhverve halvdelen af gartnerierne, men resultatet blev, at selskabet overtager begge gartnerier på en gang.
I aftalen indgår, at de to gartneriejere selv skal lade drivhusene fjerne og klargøre grunden, som herefter overdrages til Salling Ejendomsselskab. Det forventes at kunne ske senest den 30. juni 2022, hvorefter byggeriet af de første 25 boliger straks vil blive påbegyndt.
”Det betyder, at vi kan køre en normal drift i 2021, og at vi i 2022 kan nå at få forårsproduktionen med,” fortæller Niels Fruekilde, der lige som broderen, Jens Christian Fruekilde ikke lægger skjul på, at de er meget taknemlige for dette initiativ.
”Vi kunne ikke ønske os en bedre afslutning på vort virke, når nu gartneridrift i Danmark ikke længere er rentabelt. Vi er nået pensionsalderen, og har ikke kunnet forvente at sælge gartnerierne til fortsat drift,” som Jens Christian Fruekilde udtrykker det.
Aktuelt er der mangel på mindre boliger i Nørager. Da en andelsbolig for nylig blev ledig, var der f.eks. fem borgere, som kappedes om at erhverve den. Der er ligeledes hårdt pres på almene boliger. Og endelig er der mangel på byggegrunde til parcelhuse, men her er dog enkelte nye grunde på vej til at blive etableret i år.
Forhåbningen er, at det nye projekt yderligere kan sætte gang i den positive udvikling, som Nørager har været inde i gennem de senere år med etablering af sundhedshus, kommunal administrationsbygning og friplejehjem.
Dialog med
Rebild Kommune
Der skal nu udarbejdes lokalplan for området, så borgerne kan blive hørt, og projektet skal optages i kommuneplanen for, at det kan realiseres. Men da der er tale om et privat byggeri, som ikke kræver offentlig støtte og derfor er uafhængig af de gældende kvoter, forventer Søren Christensen, at kommunen vil være parat til at lade projektet indgå i den kommuneplan, som netop nu er til politisk forhandling.
Søren Christensen fortæller, at han allerede i slutningen af oktober sammen med Jeppe Ugilt har haft lejlighed til at orientere direktør Jytte Gad Lauridsen og centerchef Maibrit Lykkegaard fra ’Center Plan, Byg og Vej’ i Rebild Kommune, der har til huse på administrationsbygningen i Nørager. Og på grundlag af mødet har han få dage senere indgivet et formelt forslag om, at kommunen indarbejder arealerne i kommune-planen.
Om projektet siger Jeppe Ugilt, der som nævnt var med til at motivere John Østergaard til at investere i Nørager: ”Det her er en fantastisk mulighed for at få omdannet et centralt beliggende område i Nørager til attraktive lejeboliger. Man har mange steder set, at når gartnerier ikke længere er i drift, kan det resultere i tomme drivhuse, der står og forfalder i mange år, og derfor synes jeg, at det er flot, at familien Fruekilde har grebet muligheden for at medvirke til en byfornyelse. Selv om det altid er trist, når noget lokalt erhverv lukker ned, så åbner det her mulighed for et nyt spændende område i Nørager, der forhåbentlig på sigt kan udvikles endnu mere”.
Også formanden for Nørager Borger-og Håndværkerforening, Sussi Lem, hilser projektet velkommen. Hun finder det glædeligt, at Nørager både får tilført en så stor boligmængde, og at ejerne af de to gartnerier på en god måde kan afslutte deres virksomhed. ”Det er et projekt, som i den grad kan bidrage til byens positive udvikling,” siger hun og fortsætter. ”Så nu er der bare tilbage og håbe, at der er politisk opbakning til projektet, samt at området kommer med i den aktuelle revision af kommuneplanen 2021.”
Se flere billeder på avisens hjemmeside www.norageravis.dk

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler