tirsdag, april 23, 2024

Haverslev Idræts- og Kulturcenter har allerede fået lovning på over 9,5 millioner

Den første mandag i 2021 var foreninger og andre interesserede inviteret til møde om Haverslev Idræts- og Kulturcenter.

Mødet skulle have været afholdt i Haverslev Hallen, men på grund af corona-restriktioner blev mødet afholdt digitalt.
Der har gennem de seneste tre år været arbejdet med ønsket om at udvide og forbedre mulighederne i og omkring Haverslev Hallen for at skabe et aktivt og levende miljø til gavn for alle beboere i Haverslev og omegn.
Forskellige grupper har omsat ideer og tanker til tegninger, og kommunen og fonde har fået tilsendt tegninger og projektbeskrivelser for at ansøge om penge til at finansiere projektet. Pengene er der rift om både hos fonde og hos kommunen; derfor har det været nødvendigt at omtænke projektet flere gange. Modstand er godt, for det skærper ideer og tanker, men det kan også medføre træthed hos frivillige ildsjæle, som er nødvendige for at gennemføre et projekt af den størrelse.
På mødet blev der fra de fremmødte udtrykt opbakning til det nye projektforslag. Arbejdsgruppen skal derfor i gang med at skaffe pengene til de mursten, der forhåbentligt kommer til at danne ramme om et rigt kultur- og idrætsliv i Haverslev.
Rebild Kommune har bevilget 8,4 millioner til projektet under forudsætning af, at der i lokalmiljøet og hos fonde kan skaffes 2,5 millioner inden 1. august 2021. Allerede nu har Jutlander Bank, Nykredit Bank, Super Spar Haverslev, Idrætsforeningen og håndboldklubben garanteret et beløb på 1,075 million til projektet. Derfor skal vi i det kommende halve år arbejde ihærdigt på at skaffe de resterende 1,425 for at Haverslev Idræts- og kulturcenter kan blive en realitet.
I den kommende tid vil alle i deres postkasser med jævne mellemrum finde en folder/postkort om aktiviteter i forbindelse med projektet. På Haverslev facebookside, på infoskærm hos købmand og i lokale aviser vil man også kunne følge projektet og blive orienteret om aktiviteter.
“Det er så vigtigt, at alle bakker op og bidrager, hvis Haverslev Idræts- og Kulturcenter skal blive en realitet”, afsluttede Anni Hyldgaard mødet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler