onsdag, maj 29, 2024

Nørager Pensionistforening fylder 50 år

Foreningen afholder et stort modeshow en gang om året. Her ses et billede fra 2019, da arrangementet i 2020 blev aflyst pga. corona.

Den 4. januar 1971 var en flok mennesker samlet på Nørager Hotel for at drøfte et samlingspunkt for egnens folke-og invalidepensionister.

Resultatet blev dannelsen af ”Nørager og Omegns Pensionistforening” med 34 medlemmer. Formålsparagraffen lød således:
Foreningens formål er at samle alle invalide-og folkepensionister til varetagelse af deres interesser til fuld udnyttelse af Invalide-og Folkepensionistloven og Omsorgsloven.
Der var stor interesse for foreningen, for allerede et par uger senere var medlemstallet steget til 48 ved det første arrangement, hvor pastor Nikolajsen fra Kongens Thisted viste lysbilleder fra en sejltur op ad Gudenåen. I 1974 var medlemstallet steget til 156.
Den første bestyrelse bestod af Kirsten Kristensen (formand), Rigmor Holm Hansen (næstformand), Ingvard Fogh (kasserer), Søren Klitgaard (sekretær) og Johannes Bjørn. Suppleanter til bestyrelsen var Mary Bjørn og Matine Mosegaard, og revisionen var overladt til Peder Bjørn og Ole Mosegaard.
Kirsten Kristensen var i mange år kogekone, og om sommeren var hun ”tante” på FDF’s sommerlejre med ansvar for maden. Hun boede på Jernbanegade 3. Rigmor Holm Hansen boede på ejendommen ”Holmsminde” på Bredgade i Nørager. Ingvard Fogh var tidligere gårdejer og boede på Bredgade 2. Søren Klitgaard var tidligere gårdejer og mælkekusk, og han boede på Vestergade 5. Johannes Bjørn var handelsmand og tidligere gårdejer, og han boede på Anlægsvej 25.
Det første år var der i alt 12 arrangementer, og heraf var 3 udflugter til Jesperhus Blomsterpar, Svinkløv og ”Bette Nok” i Støvring. Det sidste var en ny butik, som var startet i november 1970, og som solgte de ting, som egnens ældre havde lavet på hobbybasis. En gang imellem kunne der være et problem med tilslutningen. I et referat fra et bestyrelsesmøde i efteråret 1971 var der denne bemærkning: ”Bestyrelsen havde gerne set nogle flere til arrangementet”.
Udflugterne har præget foreningen i mange år, og i 1979 tog man på den første tur til udlandet, nemlig til Østrig. Norge og Sverige har været besøgt flere gange, men ellers har turene gået til mange andre lande i Europa. Jugoslavien, Tyskland (både øst og vest), Holland, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Østrig og Italien har været besøgt gennem årene – nogle lande flere gange. Man kan sige, at foreningen har besøgt hele verden – i hvert fald dén i Klejtrup!
På én af turene til Sverige var der den sidste aften underholdning og dans for dem, der havde lyst. Det var dog lidt ulige fordelt, for af de 54 deltagere var der kun 10-11 herrer, og de havde (sagde de da selv) forskellige skavanker og kunne ikke lige finde melodien.
Kontingentet var i starten 5 kroner, men allerede i 1975 kom den første fordobling til 10 kroner, som igen blev fordoblet i 1985 til 20 kroner. Nu var medlemstallet steget til over 200, og det har holdt sig dér siden.
Ellers har foreningen haft traditionelle aktiviteter med gymnastik, foredrag, bankospil og ikke mindst sang og musik. I 1985 startede man et sangkor med 13 medlemmer, som havde øvelokale på Sortebakkeskolen.
Gennem årene har der været 41 personer i bestyrelsen i kortere eller længere perioder. Det længst siddende medlem er den nuværende formand Søren Pedersen, der har været med i bestyrelsen i 17 år.
Også i de senere år har der været mange punkter i den halvårlige aktivitetsavis, men det blev der ændret på i 2020 med aflysning af de fleste aktiviteter. 2021 starter på samme måde, og man skal nok frem til 2. halvår 2021, før der bliver nogenlunde normale tilstande. Fejringen af jubilæet her i januar blev også skubbet, så den bliver til en 51-års jubilæumsfest den 4. januar 2022.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler