lørdag, juli 13, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Sortebakkeskolens bestyrelse holdt før jul kalenderårets sidst skolebestyrelsesmøde og havde vanen tro et konstruktivt og spændende møde.

Som det efterhånden er blevet en vane, kom økonomi og corona til indledningsvist at stjæle opmærksomheden. Heldigvis tyder de foreløbige tal på at Sortebakkeskolen kommer helskindet ud af 2020.
Hvad angår corona, er Sortebakkeskolen ikke anderledes stillet end resten af kommunen. Skolens ledelse og medarbejder har sammen med eleverne gjort en forbilledlig indsats med hensyn til håndvask, sprit og afstand. Endvidere er mange blevet testet for corona, og enkelte elever og lærere testet positivt. Der er derfor også gjort en flot indsats for at inddæmme smitten.
Med jævne mellemrum laver Social- og Indenrigsministeriet en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen, og efter statistisk behandling i ministeriet kommer disse tal ud til landets skolebestyrelser. Tallene er i øvrigt også at finde på ministeriets hjemmeside. Skolebestyrelsen bemærker med stor tilfredshed at Sortebakkeskolens tal er grønne eller mørkegrønne, og udviklingen endvidere går i den rigtige retning.
Sidst drøftede bestyrelsen trafiksikkerheden omkring skolen – særligt om morgenen har vi en bekymring, da farlige situationen let kan opstå. Vi opfordrer derfor til at man igen (og igen) kontrollerer cykellygter, cykelhjelme og gerne også bruger refleksveste. Vi trøster os dog ved at Politiet, som netop har været på besøg, fortæller at de fleste havde lys og hjelme på. Vi forventer endvidere, at Politiet i det nye år igen holder morgenkontrol.

På bestyrelsens vegne
Kim Hornbech

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler