lørdag, juli 13, 2024

LÆSERBREV: Er man ved at udrydde dagplejen i REBILDSYD

“Det er rigtigt fint, at der i Rebild kommune og særligt i Nørager findes forskellige dagpasningstilbud til de mindste børn, såsom vuggestue og dagpleje.

Jeg er dog bange for, at dagplejen forsvinder i mængden, samt at vi om 10 år ikke har mulighed for at vælge dagplejepasning til vores børn.
Dagplejen er et tilbud med en lille børnegruppe, hvor man har mulighed for at give det enkelte barn nærvær, tryghed og omsorg. I en by som Nørager har man stor tradition for, at have gode dagplejere. Dette er efter min mening stadig tilfældet. Desværre kunne det godt virke til, at der er en skjult dagsorden omkring dagplejernes fremtid i RebildSYD.
Hvis dagplejerne forsvinder, er der en børnegruppe, som får en hårdere start på livet, og det har konsekvenser, der rækker videre ind i børnenes liv.

Det handler om nærhed og en personlig relations IKKE penge!

Jeg stiller spørgsmålstegn ved fordelingen af de yngste børn. Er det måske billigere for kommunen at drive en vuggestue, hvor man nemmere kan optimere? En tom dagplejeplads er muligvis dyrere end en tom vuggestueplads. Med tanken om at det måske handler om penge, fremfor nærhed og personlige relationer, så ser fremtiden for dagplejerne i RebildSYD er en smule dyster ud!
Der kan i referatet fra børne- og Familieudvalgets møde i nov læses, at antallet af 5. Plads børn var stigende i starten af 2020, dette ser dog ud til, at have ændret sig dog i slutningen af året. Men skyldes denne ændring, at man faktisk tvinger børn i vuggestuen og derved fjerner behovet for 5. Pladser.
Kan det virkelig passe at ledelsen tvinger forældre til, at sætte deres børn i vuggestuen, på trods af at de havde valgt dagplejen. Og dermed tvinger man forældre til at skulle betale mere for en vuggestueplads, de ikke ønskede i første omgang.
Skulle dette være tilfældet, er det efter min mening ikke rimeligt og ordentlig behandling af børn samt forældre.
Det er ikke ordentlig overfor byens dagplejere, at man fratager dem deres arbejdsgrundlag, fordi det bedre kan betale sig, at have børnene i vuggestuen.
Mine spørgsmål skal ikke ses som en kritik af personalet i RebildSYD’s vuggestue, mere en undren over den måde ledelsen arbejder på.

Mor til 3
“dagpleje” børn.

Henriette
Korneliussen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler