onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: Når en god proces og kommunikation hopper af sporet

Lene Aalestrup

Sundhedsudvalget har, over en meget lang periode, sammen med forvaltning og byrådskollegaer, drøftet tilpasnings- og renoveringsplan for Ældrecentrene. Dialogen har været konstruktiv og med fokus på vigtigheden i, at processen blev god, åben, respektfuld og inddragende, så vi kunne sikre, at de ændringer der på den ene eller anden måde skulle finde sted, var i en gensidig forståelse borgerne og politikerne imellem.
Skulle vi undersøge muligheden for at gå nye veje, hvor vi eksempelvis kombinerede spændende seniorfællesskaber med kommunale fælles aktiviteter, arealer og evt. boliger. Dette i åbenhed og samarbejde om, hvordan “kludetæppet” kunne skabe merværdi i vores byer og gøre Ældrecentrene mere attraktive og tidssvarende. Ønsket var at se på alle byernes potientiale, behov eller muligheder samt inddrage de ideer, der kunne være med til at skabe noget spændende og anderledes.
Denne proces blev imidlertid overskygget af informationen i de breve, der blev sendt ud til Ældrecentrenes beboere. Ordlyden i de breve viste sig at være meget uheldige, da det ikke giver mening at informere om det praktiske i en flytning, der ej er vedtaget. Ydermere har alle der bor på et Ældrecenter, altid ret til at blive hvor de er, altså sige NEJ til en flytning!
Ingen i Sundhedsudvalget var bekendt med indholdet i brevene inden de blev udsendt. Det skabte en uskøn situation, da vi således ikke fik den gode dialog, ordentlige proces i alt det der var hensigten. I stedet opstod en usikkerhed blandt borgerne og en frustration både fra pårørende, medarbejdere, samt politikere hvor dialogen, blev alt andet end den vi havde ønsket.
Nu har udvalget besluttet at genstarte den oprindelige proces, vi alle kan se os i, så processen kan gå ordentlig og åben videre, men mest af alt være grundig. Vi skal træffe de beslutninger, der sikrer en moderniseringsplan, som er fremtidssikret og indeholder de rette rammer for vores borgere. Fokus er rettet på vigtigheden i nærhed, lokal forankring, respekt og ikke mindst værdighed.
Vi har mange faktorer at tage i betragtning, inden vi når i mål. Vi skal i mål, men vi er nødt til også at forholde os til, hvad der sker i verden omkring os på dette område. Demensramte øges, ensomheden stiger, borgere har følgevirkninger efter COVID-19, demografien i kommunen, borgernes flyttemønstre og mange andre forhold.

Vi i udvalget har trukket i håndbremsen for at finde tilbage på sporet, også med ønsket om at finde tilbage i den rette proces, få belyst opgavens aspekter og fortsætte den gode samarbejdsånd og dialog, som var skabt. Det skylder vi ALLE ovenpå den seneste uge.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler