tirsdag, juni 25, 2024

Rørbæk Omsorgshjem flytter til Nørager

Bygningerne fra det nedlagte Nørager Plejehjem kommer heldigvis ikke til at ligge ubenyttet hen.

Det tidligere kommunale plejehjem overtages nemlig af Rørbæk Omsorgshjem, som hermed flytter til Nørager. Selve plejehjemsbygningen incl. Oasen og Pyramiden er overtaget pr. 1. januar, mens overtagelsen af de tilhørende 14 beskyttede boliger ved Kjeldsensvej og Spurvevænget foregår i takt med, at de nuværende beboere fraflytter.
Der er ikke fastsat en endelig dato for, hvornår flytningen fra Rørbæk til Nørager finder sted, men omsorgshjemmets bestyrelsesformand, fhv. borgmester Poul Larsen, oplyser, at det sker inden 1. april, som er den dato, hvor lejemålet i Rørbæk er opsagt.
Det betyder så samtidig, at Rørbæk mister en stor arbejdsplads, men her ser det heldigvis ud til, at en ny institution snarest vil flytte ind i de bygninger, der bliver ledige. Formentligt vil den kommende institution derfor tilføre Rørbæk lige så mange arbejdspladser, som man nu i første omgang giver afkald på.
Der var ellers lagt op til, at Rørbæk Omsorgshjem skulle flytte til Aalestrup, hvor man for længst havde købt det tidligere psykiatriske botilbud, Skovvænget, til formålet. ”Men med muligheden for nu i stedet at kunne flytte til velegnede lokaler i Nørager, så foretrækker vi naturligvis langt dette, ” siger Poul Larsen og fortsætter: ”Og så har vi været heldige at kunne sælge de købte bygninger i Aalestrup til andet formål.”
Den væsentligste grund til at flytte fra Rørbæk er, at man i Rørbæk bor i lejede lokaler, og at den del af omsorgshjemmet, der er placeret i det tidligere plejehjem fra 1950’erne, trænger til ombygning for at leve op til nutidens krav til en institution af denne karakter.
”Og så foretrækker vi at drive omsorgshjemmet i egne lokaler fremfor i lejede bygninger, og det får vi mulighed for nu, og så er standarden i Nørager endda helt i top,” siger Poul Larsen om den forestående flytning, som oven i købet vil give driftsbesparelser på godt 1 mio. kr. i ejendomsudgifter.
Omsorgshjemmets opgaver
Rørbæk Omsorgshjem er et botilbud for mennesker, som i mange år har levet med et misbrug af alkohol, medicin og/eller stoffer, og som derfor har vanskeligt ved at klare sig i eget hjem. Omsorgshjemmets tilbud er specielt rettet mod personer, som er motiveret for at stoppe misbruget, og som er åbne over for personlig udvikling, således at deres fremtid kan forme sig anderledes end hidtil.
”Det, som omsorgshjemmet derfor tilbyder, er et ’helhedsorienteret opholdsforløb’, hvor kerneydelsen og den fornemste opgave består i at hjælpe den enkelte borger til at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt,” fortalte centrets leder, Heidi Pors, i bogen ’Rørbæk 2019’.

Poul Larsen, formand for Rørbæk Omsorgshjem

De fleste borgere optages på Rørbæk Omsorgshjem efter en henvendelse fra borgeren og dennes kommunale sagsbehandler eller misbrugskonsulent. Der udarbejdes herefter en handleplan i samarbejde med borgeren og dennes hjemkommune, hvori målsætningen for et ophold er konkretiseret.
For at afstemme de gensidige forventninger hos borgeren og omsorgshjemmet gennemføres der forud for optagelse en visitation, hvor borgeren indbydes til at aflægge besøg i Rørbæk, og hvis dette ikke er muligt, vil en medarbejder fra omsorgshjemmet i stedet aflægge et besøg hos den mulige kommende beboer.
I øjeblikket har Rørbæk Omsorgshjem godt 30 beboere og er dermed fuldt belagt. Opholdet er baseret på frivillighed fra borgerens side. Man forventer derfor, at de pågældende er motiverede for et ophold her og selv medvirker til en positiv forandring, vækst og udvikling eller blot stabilisering af deres livssituation. Poul Larsen oplyser, at borgerne for en dels vedkommende kommer fra Sjælland, specielt København, men ellers er der optaget borgere fra alle egne af Danmark.


Omsorgshjemmets historie

Rørbæk Omsorgshjem har tilknyttet ca. 40 medarbejdere, hvoraf flere dog er deltidsansatte.

De fleste er sygeplejefaglige uddannede, men omsorgshjemmet har også pædagogiske medarbejdere, socialrådgivere og nogle værkstedsassistenter ansat. Hertil kommer så nogle social- og sundhedsassistentelever og pædagogstuderende, idet man er uddannelsessted for SOSUnord.

Rørbæk Omsorgshjem er oprindeligt stiftet i 2001 af diakon Bent Friis-Jeppesen, Hobro, der dengang allerede i en årrække havde drevet omsorgshjem i Stenild. Baggrunden for etableringen i Rørbæk var, at Bent Friis-Mikkelsen kunne overtage byens tidligere plejehjem fra Rørbæk-Centret, som dengang måtte indskrænke sine aktiviteter. Og da Rørbæk Centret en halv snes år senere blev nedlagt efter et mislykket lederskifte, overtog Bent Friis-Jeppesen også disse bygninger.

Ved samme lejlighed overtog Bent Friis-Jeppesen stillingen som forstander for Rørbæk Omsorgshjem, mens han lod ledelsen af Stenild Omsorgshjem gå videre til den hidtidige stedfortræder. Bent Friis-Jeppesen flyttede nogle år senere til Sjælland, og andre overtog ledelsen af Rørbæk Omsorgshjem, men han er fortsat ejer af bygningerne, som Rørbæk Omsorgshjem er lejer af.

De to omsorgshjem i Stenild og Rørbæk var således oprindeligt selvstændige enheder, men blev i 2018 sammenlagt og beboerne fra Stenild blev flyttet til Rørbæk. ”Den kommende flytning til Nørager vil ikke betyde ændring af navnet. Det vil stadigvæk hede Rørbæk Omsorgshjem,” fortæller Poul Larsen, der slutter:

”Tanken om selv at eje bygningerne tiltaler os, fremfor at vi nu er lejer. Så da bygningen i Aalestrup blev sat i udbud, valgte vi at købe den. Men nu har vi heldigvis fået mulighed for at placere os i Nørager i stedet for. Og jeg kan fortælle, at både vore medarbejdere og beboere glæder sig til at kommer til Nørager, hvor der er mere by. Flere af beboerne har endda allerede meldt sig til at medvirke til klargøring af deres nye hjem.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler