onsdag, juni 19, 2024

Genforeningssten – en national markering i Rørbæk og Aarestrup

Året 1920 var et betydningsfuldt år i den danske historie. Det var året, hvor Sønderjylland kom tilbage til Danmark.

Det var den 15. juni, den formelle overdragelse skete, hvor også den nye grænses forløb tværs over Sønderjylland blev fastlagt.

Den 15. juni er en meget symbolsk dato – dagen falder nemlig sammen med Valdemarsdag, hvor man mindes slaget ved Lyndanisse, Estland i 1219. 

Det var her Dannebrog, ifølge sagnet, faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs felttog.

Som markering af dagen blev rundt om i hele Danmark rejst blandt andet mindesten. Der er således registreret mere end 600 genforeningssten og mindesmærker.

I lokalområdet omkring Rold Skov kan man finde to genforeningssten. Den ene står i Årestrup og den anden i Rørbæk.

Genforeningsstenen i Aarestrup står i byens lille anlæg tæt på kirken. Indskriften er ”Minde om Genforening 9. juli 1920”.

 Den blev afsløret den 9. juli 1920 af den ældste borger i byen – den 92 årige Niels Pedersen Boisen, Han var veteran fra krigen i 1848-1850, som var den krig, der gjorde at Sønderjylland blev tabt til Tyskland.

Mindestenen blev fundet på Aarestrup Hede. Da den skulle fragtes til Aarestrup var der en del udfordringer. 

Der skulle således hele 21 mand til at få stenen transporteret til dens nuværende plads.

I Rørbæk står genforeningsstenen i det lille anlæg ved forsamlingshuset. Stenen her blev afsløret den 15. juni 1920.

Det var byens jagtforening, der havde taget initiativ til indretning af anlægget, mens det var byens kvinder, som besluttede at rejse genforeningsmindet.

Indskriften der er forfattet af Jutta Bojsen-Møller, er ”Sønderjyllands Genforening med moderlandet 1920”. 

På stenen er samtidig vist et meget sigende symbol, hvor en ørneklo slipper en due.

Genforeningsstenene har en stor symbolsk betydning i Danmarks historie, og i
Aarestrup og Rørbæk har man sørget for, at disse symboler er bevaret for fremtiden.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler