torsdag, juli 18, 2024

Lokalrådet for Nørager og Rørbæk Vi er her endnu… generalforsamling afholdt

Onsdag den 16. juni afholdt Lokalrådet for Nørager og Rørbæk generalforsamling i Kig Ind i Nørager.

I beretningen kunne formand, André Ellegaard Jensen, Nørager, berette om at Lokalrådet i 2020 har uddelt støtte til projekter i Lokalområdet for mere end 50.000 kr. Pengene blev fordelt på 4 projekter, blandt andet til den nye bypark i Nørager, Rørbæk-Bogen, Nørager VedligeHold, og nyt varmeanlæg til Kulturhuset i Rørbæk. – Og vi har allerede fået en ansøgning og bevilget midler her i 2021 – så vi ligger ikke stille hen, fortæller formanden.

På grund af Corona har der ikke været afholdt fysiske møder i 2020 – men derimod er beslutningerne taget via mail – således at Lokalrådet har kunnet fungere og uddele de midler, som der er ansøgt om.

– Det er dejligt at se de ting vi støtter, eller de ting som vi selv har en aktiv andel i, blive til virkelighed – det er i den grad indsatsen værd, tilføjer formanden.

På generalforsamlingen blev André Ellegaard Jensen, Torben Hald og Kim Hornbech genvalgt til Lokalrådet, og Vagn Flink og Poul Larsen blev valgt som suppleanter.

Af kommende tiltag vil Lokalrådet øge sin synlighed, blandt andet ved direkte henvendelse til lokalområdets foreninger, så alle er klar over muligheden for at sende Lokalrådet en ansøgning om hel eller delvis støtte. Dette samtidig med at Lokalrådet naturligvis vil behandle de ansøgninger, som vi modtager.

På det efterfølgende konstituerende møde blev André Ellegaard Jensen valgt til at fortsætte som formand og kasserer, mens Kim Hornbech fortsatte som næstformand og sekretær.

På mødet var der også en ansøgning fra Nørager Borgerforening til den nye bypark – denne ansøgning blev imødekommet fuld ud. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler