torsdag, maj 23, 2024

Søndagens tekst

På søndag den 27. juni er det 4. søndag efter trinitatis og evangeliet er fra Lukasevangeliet kap. 6 vers 36-42.

Af Svend Schultz-Hansen

Jesus ser på sine disciple og siger: ”Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse”. Det er retfærdige og barmhjertige ord, men lytter vi godt efter, så klinger ordene hårde og fjerne, smukke og kolde som en sneklædt bjergtinde. Og det gør de, fordi de har klangbund i et menneskehjerte.

Vi hører kærlighedsbuddet om at elske vor næste som os selv, og mærker afmagten, men hører også sandheden. Vi hører den godt, for vi er skabte i Guds billede, og kærlighedsbuddet er, fra vor undfangelse, indskrevet i alles hjerter.

Dette, på en dømmende måde, at se splinten i sin broders øje, det er bjælken i ens eget: ”Med bjælken i sin broders øje skal ingen brobygger regne, broerne mellem os bygges af bjælkerne i vore egne”, siger et gruk. 

Ja, hvorfor er vi stæreblinde for egne fejl, men har falkeblik for næstens? Vi er eksperter i at give hinanden finter og trusler og gøre livet til en kold affære, men ubarmhjertighed er blindhed, og Jesus siger derfor: ”Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften?”

Vi véd, at Guds lov er kærlighed. Vi véd, at barmhjertighed afslører sin guddommelighed ved sin himmelske formering, der er denne, at barmhjertighed føder barmhjertighed. Ud af sig selv udvikler den barmhjertige handling en ufattelig rigdom på liv. Barmhjertighed er mildhed mod den, der har brugt sin sidste undskyldning. 

Vi véd det alt sammen godt. Det er altså ikke forstanden, men hjertet, der er noget galt med. Det er hjertet, der er sygt, når vi er ubarmhjertige. Ubarmhjertighed er en døvhed og blindhed for livet, som nedkalder Guds dom over os, for: ”Det mål I måler med skal I selv få tilmålt”. 

Det er af frygt for retfærdigheden, for dommen, for sandheden, at vi i troen kaster os i armene på Jesus, som derpå skænker os sig selv, sin egen retfærdighed og barmhjertighed. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler