lørdag, juli 13, 2024

Generalforsamling afholdt hos Socialdemokratiet Rebild Øst

REBILD: Tirsdag den 15. juni afholdt Socialdemokratiet Rebild Øst deres årlige generalforsamling i Medborgerhuset i Terndrup. Normalt afholdes generalforsamlingen i februar måned, men var på grund af Corona-situationen udskudt her til juni måned.

I sin beretning kom formand André Ellegaard Jensen ind på det gode samarbejde i bestyrelsen, der på trods af Corona har affødt både gadeaktivitet og en medlemstur til Aalborg Kloster i 2020. 

Den politiske del havde bl.a. emnerne Corona-håndtering, budget, flygtninge, anerkendelse af medarbejdere, erhvervsjord, Terndrup Mølledam og investeringer under behandling. 

Socialdemokratiet Rebild Øst har foreløbigt fire kandidater til byrådet: De to byrådsmedlemmer Allan Jæger og Rasmus Rask, samt medlemmerne André Ellegaard Jensen og Thomas Bach Jacobsen. Til regionen er Vagn Flink opstillet. På generalforsamlingen fik kandidaterne mulighed for at præsentere dem selv og deres mærkesager.

Der var genvalg til kasserer Søren Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne Hanne Kock og Thomas Bach Jacobsen. Til suppleanter valgtes Anne Lund Gormsen og Flemming Nørgaard.

På generalforsamlingen gav medlemmet Morten Piilmann også et par numre på sin guitar.

Den efterfølgende politiske debat, på oplæg af Rasmus Rask og Vagn Flink, kom vidt omkring, og behandlede bl.a. emnerne politisk kultur, arbejdsmiljø, samarbejdet med de andre partier, bureaukrati, råstofudvinding, biodiversitet, kommunikation, samt økonomien i kommunen.

Efter denne debat afsluttedes generalforsamlingen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler