onsdag, juni 19, 2024

Generalforsamling i Plejehjemmets Venner

NØRAGER: Torsdag den 17. juni 2021 blev der afholdt generalforsamling i Plejehjemmets Venner.

Bente Kjær bød velkommen og berettede om de få  arrangementer, man nåede i 2020. Hun udtrykte tak til Nørager Pensionistforening for et godt samarbejde, samt en stor tak til alle fremmødte og medlemmer.

Derefter blev regnskabet fremlagt af Birthe Knudsen. Begge beretninger blev godkendt.

Under eventuelt var der forslag om at nedlægge Plejehjemmets Venner. Der blev debatteret meget om fortsættelse, men da det på generalforsamlingen ikke  var muligt at vælge en ny bestyrelse, blev det nødvendigt at nedlægge foreningen. Dette emne blev enstemmigt vedtaget.

Den nuværende bestyrelse fik bemyndigelse til at fordele formuen til velgørende formål inden for ældreområdet. Der er brugt 10.650 kr. til blomster, der er givet til beboerne på Nørager Ældrecenter og Nørager Friplejehjem. Derudover er der doneret 10.000 kr. til Nørager Bypark. Det resterende beløb på 20.000 kr. bliver fordelt mellem Nørager Pensionistforening og Nørager Friplejehjem.

Efter kaffen og et stykke mad takkede Bente Kjær for en god generalforsamling.

På grund af nedlæggelse af foreningen, sender Plejehjemmets Venner en stor tak til alle, der har hjulpet og støttet os i alle de år foreningen har bestået. Den blev oprettet i 1989.    

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler