torsdag, juli 18, 2024

Nyvalg i Nørager Pensionistforening

NØRAGER: Med en del forsinkelse har der været afholdt generalforsamling i Nørager Pensionistforening, hvor formanden, Søren Pedersen, i sin beretning kunne berette om et meget lavt aktivitetsniveau i 2020. Men lidt aktivitet har der dog været med bl.a. en fællesspisning i Sortebakkehallerne, ligesom der var et par sangarrangementer i Kig-Ind.

Der var to bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønskede at modtage genvalg, og i deres sted blev Bente Poulsen og Ellen Vestergaard valgt. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Søren Pedersen som formand og Finn Christensen som næstformand. Sekretærposten bliver varetaget af Bente Poulsen, og kassererposten klares af Conni Chowaniak. Ellen Vestergaard blev ”alt-mulig-kvinde”.

Suppleantposterne gik uændret til Edith Jensen og Elin Andersen.

Bestyrelsens første opgave er en aktivitetsavis for 2. halvår 2021, som skal uddeles til medlemmerne inden længe. Blandt de kommende aktiviteter kan nævnes en 5- dages tur til Sydhavsøerne i juli og foreningens 51-års jubilæum til januar.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler