tirsdag, april 23, 2024

Nørager Friplejehjem byder indenfor

Af Søren Christensen

NØRAGER: – Efter at vi på grund af corona måtte aflyse et planlagt borgermøde i efteråret 2020, er det med glæde, at vi nu kan invitere til et besøg på Nørager Friplejehjem og dannelse af en forening af frivillige på friplejehjemmet,  fortæller friplejehjemmets forstander, Susan Lundgren Hansen, til Nørager Avis.

Besøget er berammet til torsdag den 26. august kl. 19.00 til 21.00. Her vil Susan Lundgren Hansen give en status over friplejehjemmets igangsætning og nuværende forhold, hvorefter der bliver mulighed for i hold at gå rundt og se friplejehjemmet. Efter rundturen byder friplejehjemmet på en forfriskning i hjemmets festsal, Storkereden, hvor der bliver lejlighed til at stifte en støtteforening

Afslutningsvis afholdes der stiftende generalforsamling for en støtteforening for Nørager Friplejehjem. Den oprindelige initiativgruppe til etablering af et friplejehjem i Nørager vil her fremlægge et udkast til vedtægter foreningen, som der herefter skal vælges bestyrelse til. Derudover vil deltagerne være velkomne til at mede sig til forskelligt frivilligt arbejdsgrupper for friplejehjemmet. 

Der er utvivlsomt mange, som har lyst til at opleve friplejehjemmet indefra nu, hvor corona-restriktionerne er indskrænket, og ikke mindst nu, hvor friplejehjemmet er beboet. Der vil senere her i avisen blive orienteret om hvordan man tilmelder sig arrangementet.

Med 40 lejligheder i friplejehjemmet er kapaciteten på plejehjemspladser i Rebild Kommune udvidet betydeligt, men alligevel er friplejehjemmet allerede trefjerdedele belagt. Der optages nemlig ikke blot borgere fra alle dele af Rebild Kommuner, men også borgere fra andre kommuner kan frit forlange at komme til Nørager, når man af sin egen kommune er visiteret til en plejehjemsplads, og det er der allerede flere, som har benyttet sig af.

Og interessen for Nørager Friplejehjem er stor. Det hænger formentligt sammen med de gode forhold, som man kan byde på i her. Det gælder ikke blot de bygningsmæssige rammer, men i høj grad også den tone, der præger friplejehjemmets leder og personale. Her er holdningen, at friplejehjemmet skal være et hjem for hver enkelt beboer, og at beboerne ikke skal være bundet af faste regler og procedurer om både det ene og det andet.
På billedet ses den oprindelige initiativgruppe bag etablering af et friplejehjem i  Nørager sammen med friplejehjemmet forstander. Det er fra venstre: Johnni Kristensen, Jeppe Ugilt, Susan Lundgren Hansen og Søren Christensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler