lørdag, juli 20, 2024

Frydefuld sommerkirkejazz i præstegårdshaven

Af Poul Flou Pedersen

RØRBÆK: I det skønneste sommervejr blev der søndag den 27. juni afholdt en velbesøgt udendørs gudstjeneste i præstegårdshaven i Rørbæk.

Sognepræst Laila Olesen kunne byde de henved 35-40 deltagere velkommen til en gudstjeneste, der tillige havde et særligt musikalsk præg, for sange og salmer blev denne gang akkompagneret af gruppen ’Trio Helt og Bas’ fra Hadsund. De spiller svingende, jazzinspireret musik med sangeren Pia Helt i front.

Til sin prædiken over den kendte evangelietekst om splinten i den næstes øje og bjælden i vores eget havde Laila Olesen fundet rammende henvisninger i en Møllehave-historie om det at snyde på vægten, der kan forståes på mange måder.

Efter gudstjenesten var der fælles kaffebord med lækker hjemmebagt kage, og det kunne også nydes udenfor.

’Trio Helt og Bas’ spillede herefter endnu nogle numre som afslutning på det vellykkede arrangement, som sognepræst Laila Olesen og menighedsrådet fortjener stor ros for.

De mange praktiske opgaver i forbindelse med at arrangere en sådan dag har gravermedhjælper Helle Sørensen også bidraget til. Endelig skal det også nævnes, at den velholdte have viste sig fra sin fineste side.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler