lørdag, juli 20, 2024

2020 var trods alt et godt år for flygtningene i Nørager


NØRAGER: Byens flygtningeforening gjorde status.

Trods corona-restriktionerne har 2020 været et godt og til dels aktivt år for flygtningene i Nørager. Det kunne formanden for Foreningen for integration af flygtninge i Nørager, Ellen Christine Vestergaard, Nørager, fortælle om på foreningens generalforsamling, som hun af praktiske grunde selv lagde lokale til.

Foreningen har således i årets løb uddelt meget tøj og legetøj samt møbler til flygtningene, ligesom der er sørget for lektiehjælp til to børn. En del flygtninge er flyttet fra byen for at få arbejde andre steder i landet, men for tiden bor der ca. 40 flygtninge i Nørager, og alle er beskæftiget enten som håndværkere af forskellig slags eller går i skole. 

Nogle voksne og store børn går i gymnasiet, på VUC eller det forberedende FVU, hvor de klarer sig godt og har sluttet af med flere 12-taller. To søskende sprang et klassetrin over i folkeskolen for at få de rigtige faglige udfordringer.

Flygtningeforeningen står traditionelt bag en række sommerudflugter til kendte rejsemål. Disse ture er populære blandt flygtningene, fordi de styrker fællesskabet blandt dem. I 2020 gik turene til Aalborg Zoo, Djurs Sommerland, Den gamle By og Bazar Vest i Aarhus samt til Vikingelandsbyen Fyrkat, Hobro Mini Zoo og Verdenskortet i Klejtrup. Med tilskud fra Lions Club Rebild blev der også arrangeret en såkaldt spise sammen aften. En sådan aften er allerede planlagt igen i år til 24. september, mens en ny udflugt til Djurs Sommerland forventes 29. august.

Kassereren, Finn Christensen, Nørager, gennemgik foreningens regnskab.  Budgettet for 2021 er uforandret. For at dække de stigende driftsomkostninger og for at have et økonomisk frirum til nye aktiviteter godkendte generalforsamlingen at fordoble det årlige medlemskontingent til 100 kr. fra og med i år. Som noget nyt kan de forretningsdrivende støtte foreningen som erhvervsmedlemmer med 100 kr. årligt.

Til bestyrelsen genvalgtes Kaj Lundgaard, Nørager, og Henrik Bønlykke, Guldager. En suppleant efterlyses sammen med en ny revisor. Foreningen har ca. 160 medlemmer, og bestyrelsesmedlemmerne vil i nær fremtid indlede kontingentopkrævningen for i år.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler