søndag, april 21, 2024

Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk forening har holdt generalforsamling


Foreningens første æresmedlem, Arne Sørensen, modtog en erkendtlighed.

Der er afholdt forsinket generalforsamling I Brorstrup-Haverslev Lokalhistoriske forening. Den skulle have været afholdt i februar, men coronaen forstyrrede. Det blev afholdt i Medborgerhuset. Der deltog lidt skuffende kun 11 personer. 

Formand Per Poulsen bød velkommen. Hans beretning bar præg af coronaen, der havde forårsaget mange aflysninger, så der havde ikke foregået en hel masse året igennem. Foreningen havde også været nedlukket et stykke tid, og alle møder ude af huset var aflyst. Men nu er der åbnet op, og man  glæder sig til at komme i gang med arbejdet igen efter sommerferien. 

Medlemstallet har været faldende de seneste mange år, og tallet d.d. er på 134 medlemmer mod 244 i 2008. Hvad skyldes det? Ja, foreningen har været meget anonym det sidste år, men de nyeste tiltag er, at man er i gang med at få lavet en hjemmeside – som bliver meget brugervenlig – og Facebooksiden bliver opdateret. Her håber man, at man derigennem kan komme ud til flere, og at interessen derved bliver større omkring det Lokalhistoriske arbejde. Det blev foreslået at foreningen i fremtiden kunne bruge Infoskærmen i Spar til forskellig info omkring og i foreningen.

Alle i bestyrelsen gør et stort arbejde, med at få registreret alt det materiale, som foreningen ligger inde med, og der kommer hele tiden nyt. Hver enkelt i bestyrelsen har deres opgaver, men hjælper hinanden, når der er brug for det. Det, den ene ikke kan huske, kan den anden. 

I løbet af året har der også været besøg, både af borgere fra byen, men også borgere, som har boet i Haverslev engang, og det er altid spændende. Man tager gerne imod besøg, der er altid kaffe på kanden.

Regnskabet viste et lille overskud.

Til bestyrelsen genvalgtes Lise Sørensen, Jens Erik Bisgård og Gitte Hansen. Som suppleant valgtes Kaj Christensen.

Arne Sørensen, som trådte ud af bestyrelsen sidste år, blev udnævnt til foreningens første æresmedlem, for sin mangeårige indsats i foreningen. Gennem 20 år havde han passet på foreningens pengekasse, og når der er noget, andre ikke kan læse af gammel skrift, så klarer Arne det. Det var også Arne, der kom med forslag om at lave en bog om Brorstrup, for han havde ved gennemgang af mange gamle papirer fundet ud af, at der tidligere havde foregået utroligt mange interessante ting i Brorstrup-Mejlby-området.

Efter generalforsamlingen informerede Anni Hyldgaard om Haverslev Kultur- og Idrætscenter, som sandsynligvis bliver foreningens nye hjemsted, hvis det lykkes at skaffe de sidste 1,2 mill. til projektet.

Foreningen var vært ved kaffe og kage.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler