lørdag, juli 13, 2024

Gymnastik for alle

NØRAGER: Sortebakken Gymnastik Forenings motto  ”Gymnastik for alle” er noget, foreningen går langt for at leve op til. Der er et bredt udbud af hold, så alle  – virkelig alle – har mulighed for at finde et hold, hvor man passer ind. 

I foreningen er sågar et hold for de børn og unge – drenge og piger, der ikke fungerer på et almindeligt hold. Holdet er startet i et tværgående samarbejde med Rebild Kommune og DGI og har tråde ud i både Julemærkehjem og Overvægtsklinikken. Det er en del af et landsdækkende projekt og er åbent for børn fra hele kommunen, da SGF foreløbigt er den eneste forening med hold i dette regi. Deltagerne bliver præsenteret for et bredt udvalg af aktiviteter også ud over gymnastikken. Nogle bliver med tiden trygge ved tanken om at deltage på almindelige hold, mens andre forbliver på holdet og profiterer af det tætte sammenhold. Det vigtigste er, at de er aktive både fysisk og i den sociale sammenhæng et hold er.

Selv gennem coronatiden, har foreningen haft aktiviteter så som træning i det fri og online-træninger for flere hold. Vores ældste træner (på +70 år) står for holdene for de lidt ældre mænd og kvinder, og hun fik gymnasterne ud i det fri og træne på en plæne, så alle havde mulighed for at holde sig igang – indenfor rammerne af restriktionerne. 

– Mænd og drenge har også deres plads i foreningen. Drengene er med på flere af børneholdene, de lidt større har floorball som tilbud, og som noget nyt i år er der et fitnesstrampolin-hold kun for mænd. Det er langt fra alle drenge, der er til holdsport som fodbold og håndbold, og det er vigtigt for foreningen, at vi har tilbud til dem, fortæller formand Dorthe Sennewaldt. 

Dans genopstår i år, og sammen med fitness-trampolin for ovevægtige/in-aktive glæder det os, at vi igen har nye tilbud og dermed udvider viften af hold, der selvfølgelig også indeholder de traditionelle gymnastik- og springhold for flere aldersklasser. Sidste år var den yngste gymnast under 1 år og den ældste 84 – det må siges at være stort set alle, griner formanden.

– Som alle andre foreninger, er SGF afhængig af frivillige kræfter, fortæller Dorthe Sennenwaldt og fortsætter: Mange små lokalsamfund oplever foreningsdød, og vi har derfor valgt at være primus-motor bag en platform for samarbejde foreningerne imellem, hvor vidensdeling og en frivillig-bank vil være to af de vigtigste faktorer. Vi er stadig i fasen, hvor vi søger midler og finder det endelige format, men vi ser meget frem til, at vi alle her i lokalsamfundet kan støtte hinanden. Frivillig-banken vil være åben for alle, der benytter frivillige – lige fra besøgsvenner og frivillige i genbrug til byfest og idrætstilbud. Som frivillig kommer man ikke til at binde sig til noget varigt, men kan fra gang til gang byde ind på de opgaver, der skal besættes. Dermed bliver det mindre forpligtende, fortæller den anden initiativtager Anne Lund Gormsen og forklarer: Man styrer selv omfanget og i stedet for at melde afbud skal man kun melde til, når man kan og har lyst.

– I det hele taget spænder Sortebakken Gymnastik Forenings aktiviteter bredt, og med Dorthe og Anne som idémagere og ikke mindst fundraisere, er det fantastisk med de øvrige frivilliges store opbakning til vores idéer, siger Dorthe. Vi kan kaste boldene op i luften, og når bestyrelsen har godkendt er der heldigvis flere til at ”spille med”. Aktiviteterne ud over den traditionelle gymnastik spænder fra shelterture for udsatte familier over loppemarkeder og til familieaktiviteter i hallen, hvor det seneste i støbeskeen er en mulig biografforestilling, hvor lokalsamfundet kan komme og ikke kun nyde en hyggelig familiefilm, men også snuse til de aktiviteter foreningerne bag forstillingen tilbyder.

 – Der er et stort arbejde i at finde og søge midlerne til alle vores aktiviteter, forsætter Dorthe, men det giver rigtig meget personligt, at være med til at give dejlige oplevelser til børn og voksne. Det er vigtigt, at vi tilbyder vores frivillige et godt sted at være, så de er stolte af deres egen indsats og føler sig værdsatte, er Dorthe og Anne meget enige om. Vi har selv været frivillige igennem mange år fortæller de: Dorthe har været meget engageret i både hendes børns og senere hendes plejebørns skole og fritidsliv. Hun er nu på 4. sæson som formand, samtidig med at fungere som instruktør på flere hold, mens Anne bl.a. har været gymnastikinstruktør siden hun var ung og nu også er formand for Socialdemokratiet i Rebild. Alt sammen frivilligt arbejde, de brænder for.

– Alt i alt ser vi frem på en ny sæson uden coronaens tunge restriktioner – vi trænger til at have det rigtig sjovt mens vi rører os, slutter Dorthe Sennewaldt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler