onsdag, juni 19, 2024

Hvad skal ske med trafikken i Bredgade i Nørager?

 

Birgitte Wilsted
Simonsen
Kandidat til
Kommunevalget
Konservative

Birgitte Wilsted Simonsen, Støvring – byrådskandidat liste C og formand for Rebild Kommunes Kulturråd.

Der er 1. september indkaldt til borgermøde om krydset Bredgade/Mejlbyvej, hvor der er afsat midler til en trafikal forbedring.

Krydset har i år i nogle år været et sted, hvor der har været fokus på trafikken. To sideveje til Bredgade, mange cyklister og og fodgængere, og så tæt på 5000 bilister på Bredgade, er med til at gøre stedet udfordrende. Langt de fleste af disse bilister kører bare lige gennem krydset på Bredgade.

Jeg har en del gange i forbindelse med arbejde kørt gennem krydset, og vil da også gerne dele mine tanker til, hvordan trafikken på dette sted kan blive mere hensigtsmæssig.

Det er mit udgangspunkt, at de ting som skal gøres, skal være på en sådan måde, at dem som bor ved vejen, dem som har et erhverv eller eleverne til SortebakkeSkolen ikke skal påvirkes yderligere af trafikken.

Jeg mener, at der kunne ske følgende ændringer ved Bredgade/Mejlbyvej:
1.  Ved udkørsel fra Mejlbyvej og Solhøjvej til Bredgade bør kørebanen udformes, så bilisterne får en lille niveauforskel. Hermed bliver bilisterne opmærksomme på, at de kommer til fortov og cykelsti, og kommer ikke ved et uheld til at køre forlangt ud.

2. Øst for krydset Bredgade/Mejlbyvej ligger et helleanlæg, hvor skoleeleverne til SortebakkeSkolen krydser over. De bilister, der kører ud af byen, skal ikke sætte hastigheden ned for at passere, men det skal dem som kører ind mod byen, da vejen her ved hellen er noget forskudt. Hellen bør ændres så de bilister, der kører ud af byen og forbi helleanlægget og skolen også skal sænke hastigheden.

3. Morgen og eftermiddag er der elever langs Bredgade til og fra skolen. Der er også trafik fra sideveje og indkørsler. En nedsættelse af hastigheden vil give mere tryghed og sikkerhed. Andre steder har jeg set, at man bruger variable lysende skilte, der i et bestemt tidsrum på dagen skilter med en nedsat hastighedsgrænse – eksempelvis 30 km/t. I Bredgade kunne det eksempelvis være på strækningen fra Vestergade til helleanlægget.

Jeg håber, at der findes og ikke mindst gennemføres tiltag, der kan hjælpe til, at trafikken på Bredgade bliver mere trafiksikker – for det fortjener Nørager og i særdeleshed eleverne på Sortebakkeskolen.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler