lørdag, juni 22, 2024

Sikre skoleveje

Af Kim Hornbech, byrådskandidat Liste C
NØRAGER: Som far, som bilist og som skolebestyrelsesformand på Sortebakkeskolen er det med mavepine, at jeg betragter de trafikale forhold i Nørager. Krydset ved Mejlbyvej og Bredgade er i myldretiderne blevet en sand trafikknude, og de, der løber den største risiko, er de mindste trafikanter. De er også de blødeste, og de risikerer derfor de hårde knubs. Samtidig er de også de mindst rutinerede, og de risikerer derfor lettere at komme i farlige situationer. 

Som forældre er vi selvsagt forpligtede til at lære vores børn om trafikkens regler og risici. Ligeledes er vi som bilister forpligtede til at passe ekstra godt på de små trafikanter. Vi er dog også som samfund forpligtet til at gøre, hvad vi kan for at forebygge. Ganske vist vokser træerne ikke ind i himlen, men som en relativ rig kommune, må det være muligt at finde midler til at forebygge, så vores yngste medborgere og alle andre kan komme sikkert til og fra skole – også selv om de skal igennem byen i myldretiden. 

Jeg vil derfor gerne opfordrer alle til at deltage i trafikmødet i Nørager den 1. september 2021. Kun hvis vi står sammen og insisterer på, at trafikknuden skal løses, bliver den løst.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler