søndag, maj 19, 2024

Nørager Friplejehjem får nu en støtteforening

NØRAGER: Som det fremgik af annonce her i avisen i sidste uge, vil der nu blive stiftet en støtteforening for Nørager Friplejehjem. Det sker ved et stiftende møde i morgen, torsdag, aften. Der var ellers lagt op til et sådant møde allerede sidste efterår, men det måtte opgives på grund af corona’en.

Det er initiativgruppen bag Nørager Friplejehjem, der sammen med friplejehjemmets forstander, Susan Lundgren Hansen, står bag initiativet. Initiativgruppen består af Jeppe Ugilt, Johnni Kristensen, Gitte Rubæk og Søren Christensen.

Gruppen vil på mødet fremlægge udkast til vedtægter for en sådan forening. Heri lægger gruppen op til, at  foreningen skal have følgende formål:

• At afholde og at være behjælpelig ved arrangementer på friplejehjemmet
• At indsamle midler til formål, der kan være til glæde for beboerne
• At medvirke til, at friplejehjemmets værdier understøttes i hverdagen
• At etablere arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver og aktiviteter.

Der var allerede ved fremlæggelsen af planer om et friplejehjem i Nørager meget stor interesse bag initiativet, og adskillige har allerede dengang givet udtryk for, at man er parate til at bakke initiativet op.

I det forslag, der fremlægges, foreslår gruppen, at foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, men at bestyrelsen så herudover kan nedsætte en række arbejdsgrupper af interesserede borgere.

 Det kan f.eks. være grupper, der vil tage sig af emner som dyrehold, udeliv, sociale og kulturelle aktiviteter og  kreative værksteder samt motion og bevægelse, herunder f.eks. at gå ture med beboerne.

Mødet indledes af Susan Lundgren Hansen, der giver en status for friplejehjemmet, hvorefter der er mulighed for at gå rundt og se friplejehjemmet, ligesom der bydes på en forfriskning, inden man går over til den stiftende generalforsamling.

Friplejehjemmet har, som det vil være det fleste bekendt, i alt 40 lejligheder, og heraf er de 35 allerede optaget. Det vil sige, at der for nuværende kun er 5 ledige pladser, og i betragtning af, at det tidligere kommunale plejehjem i byen havde 20 pladser, som endda ikke var fuldt optaget, så må det vist siges, at friplejehjemmet har haft en god start. 

Den største del af beboerne kommer naturligvis fra Rebild Kommune, specielt fra Nørager området, men der er også flyttet enkelt ind fra andre kommune. Her er det jo sådan, at alle, der af deres egen kommune visiteres til en plejehjemsplads, frit kan vælge, om man vil bo på et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem, og der behøver endda ikke at være et friplejehjem i egen kommune.

Billedet her er fra et af de informationsmøder, der blev afholdt forud for godkendelse af projektet for et friplejehjem. Som det ses var der en massiv interesse for projektet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler