lørdag, juli 13, 2024

Nørager Skov – en skov med rekreativt potentiale

Der er nok en del folk, som har kendskab til hundeskoven ved Nørager.

På et areal tæt ved Sortebakkeskolen har skovgæster siden slutning af 1990’erne haft mulighed for at lufte hunden i en stor indhegning på 7 ha. Området råder dog over andre spændende tilbud ud over hundeskoven, så Nørager Skov kan bestemt godt tåle et besøg.

Selve arbejdet med skov-rejsning blev påbegyndt i 1994 med baggrund i et ønske om, at der skulle skabes en bynær skov ved Nørager.Skoven er i dag nået en størrelse på 86 ha., og vil forhåbentlig i de kommende år vokse mere i udstrækning.

Nørager Skov ligger i et kuperet område, hvor man kan få oplevelsen af mange forskellige naturtyper. På sin tur rundt kan man således se områder med nåletræer (blandt andet lærk) og løvtræer (især bøg og eg), åbne dalstrøg, markarealer og så ådalen ved Thorsdals Bæk. Inden for området kan man finde to gravhøje, der er markante elementer i områdets landskab.

Nørager Skov er beliggende tæt ved parken ved Nøragergaard, men er en stor kontrast til denne naturmæssigt spændende gamle beplantning.

Da Nørager Skov hovedsageligt er nyere beplantning, er området endnu ikke kommet helt til sin ret som et fritidsområde. Dertil er beplantningen for ung og for tæt. Skoven er dog allerede en del besøgt – ikke mindst på grund af hundeskoven, men også beliggenheden tæt ved Sortebakkeskolen og institutioner er med at til skabe aktivitet.

Tæt på hundeskoven er etableret et område med en bålhytte.

Rundt om i området kan man finde en række skilte, der tidligere har fortalt om forskellige træer og buske. Desværre er dette lærerige tiltag ikke blevet vedligeholdt, så rigtig mange af standerne står i dag uden information.

Der skal dog ikke være tvivl om, at Nørager Skov er et besøg værd, og den rekreative værdi vil i tiden fremover blive højere. Der er således mere at glæde sig til.

Ved mit besøg i området var der dog allerede nogle fugle at glæde sig over – tre røde glenter og en natugle gjorde turen helt speciel.

Mange små bænke rundt omkring på stierne.
Små info skilte med busk- og trætyper lige bagved.
Spændende små larver der gemte sig.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler